Vi bidrar till utveckling för bättre läsupplevelse med talsyntes

Vi på MTM satsar på innovation och utveckling genom att delta i ett utvecklingsprojekt som ska förbättra upplevelsen av läsning med talsyntes.

KTH står bakom en rad olika forsknings-, utvecklings- och infrastrukturprojekt inom området talteknologi, där vi på MTM bidrar inom flera delar av projektet Djupinlärd talsyntes för uppläsning av lång och informationsrik text på svenska. Projektet syftar till att ta fram en djupinlärd talsyntes som är bättre lämpad för längre, mer avancerade texter med många fackuttryck, att skapa bättre uttal av ord som är okända för talsyntesrösten och bättre kategorisering av olika typer av text – alla viktiga delar i att skapa en bättre läsupplevelse för användare som lyssnar på texter med syntetiskt tal.

- Projektet fyller en viktig funktion eftersom den mesta forskningen och utvecklingen kring talsyntesröster gäller röster för dialog eller service, och inte för röster som passar för längre texter och som man ska lyssna på länge. Våra användare efterfrågar förbättrade talsyntesröster för längre text som underlättar för dem att behålla koncentrationen under en längre tid, säger Christina Tånnander, projektledare och talteknolog, som deltar i projektet för MTM:s räkning.

Ett annat delprojekt som vi på MTM deltar i syftar till att ta fram metoder och verktyg för att utvärdera både syntetiska och mänskliga röster, något som vi hoppas på sikt ska innebära kontinuerliga förbättringar av läsupplevelsen för våra användare.

Projektet beräknas löpa under tre år och ambitionen är att de resultat som kommer fram ska vara öppna och direkt användbara för alla aktörer som använder talsyntes i produkter och tjänster, till exempel den kommersiella ljudboksmarknaden, tidningar och Wikimedia Sverige som bland annat utvecklar en talsyntes för Wikipedia.

- Vi inom MTM vill använda resultaten både för att förbättra vår egen talsyntes och för att automatiskt kunna kategorisera texter och se vilka som lämpar sig för syntetiskt tal vilka som inte gör det. Sammantaget kommer resultaten att förbättra läsupplevelsen för många av våra användare, säger Christina Tånnander.

Projektet är en satsning från Vinnova för att ta forskningsidéer inom AI närmare tillämpning. KTH koordinerar projektet och MTM deltar både som projektdeltagare och som behovsägare, tillsammans med Bonnierförlagen och Wikimedia Sverige.
Läs mer om KTH:s olika projekt inom talförståelse och talsyntes.

 

Publicerad: 2020-01-15
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)