Live på biblioteksscenen: Angelägen forskning – tema minoritetsspråk

Språk handlar inte bara om att läsa och skriva, utan också om att få uppleva hur det talas. Hur arbetar folkbibliotek läsfrämjande med minoritetsspråk och på vilket sätt kan den muntliga berättartraditionen ge fler verktyg i det arbetet?

De frågorna kommer sändningen av Angelägen forskning från Biblioteksscenen i Göteborg 29 september klockan 09:00 att handla om.

Muntligt berättande är en av de mest grundläggande formerna av kommunikation mellan oss människor. I berättandet har vi fört vidare kunskaper om samhällens historia och personliga erfarenheter, uppfattningar om moral, seder och bruk. Det muntliga berättandet är också en viktig form för vidareförande av färdigheter i språk.

I våra offentliga arkiv finns rika material som är möjligt att nyttja på nya, tidigare oprövade sätt. Charlotte Hyltén-Cavallius har forskat kring romsk berättartradition och lyfter fram den rika skatt av muntliga berättelser som finns i offentliga arkiv. Hon ser stora möjligheter till samarbeten mellan folkbibliotek, arkiv men också civilsamhället för att lyfta litteratur och berättelser på nationella minoritetsspråk.

Hanna Schimmer ser i sitt arbete att vi behöver lyfta fokus från tryckta böcker på minoritetsspråk och tala mer om kultur och litteratur som gestaltas på andra sätt än genom det tryckta ordet. Jojk, slöjd och andra berättartekniker är sätt att förmedla kultur som folkbibliotek kan vinna både förtroende och publik på att lyfta fram. Dessutom kan muntliga berättelser vara ett sätt att ge fler tillgång till kultur, oavsett vilka förutsättningar man har som läsare av tryckt text.

Moderator: Tomas Woodski, Institutet för språk och folkminnen och jiddischaktivist.

Medverkande: Hanna Karolina Schimmer, bibliotekskonsulent vid Sametinget och Samernas bibliotek och Charlotte Hyltén-Cavallius, docent i minoritetsstudier, Institutet för språk och folkminnen.

Om du har frågor efter samtalet så kom gärna till montern Nationella bibliotekstjänster D02:32, bredvid Biblioteksscenen på Bokmässan 2023. Du kan även mejla in frågor till angelagen-forskning@kulturradet.se

Fördjupande material: 

Masteruppsats om Talböcker på samiska 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)