Läromedel som beställs via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Från Specialpedagogiska myndigheten kan du beställa läromedel som häften, träningskloss och alfabetspussel. Beställ via webbutiken, e-post eller telefon.

Beställ på webbutiken.spsm.se, via ordertelefon 010-473 57 11 eller via e-post till order@spsm.se

Det finns läromedel för vuxna nybörjare samt för undervisning inom SFI. Häftena kan beställas som ringpärmar alternativt spiralbundna och har punktskrift och svartskrift. Handlar om alfabetet, siffror och enkla skiljetecken.

Läromedel att beställa

Startpunkt 1 och 2

Startpunkt, lärarhandledning

Träningskloss, pedagogiskt utformad som ”punktskriftscellen” för taktil träning av punktskriftens uppbyggnad.

Abc - med punktskrift, finns som paket men kan köpas del för del. Materialet är anpassat för barn men kan även användas i vuxenutbildning. Ringpärmar i A5 format.

De olika delarna:

Läsöva a, punktskrift+ svartskrift

Läsöva b, punktskrift+ svartskrift

Läsöva c, punktskrift+ svartskrift

abc - ploppboken

abc - alfabetsboken

abc - spårboken

abc - datorövningar

abc - lärarhandledning

abc - bokstavslåtar

Alfabetspussel, pusselbitarna har bokstäverna skrivna med svartskrift på ena sidan och punktskrift på den andra sidan. Punktskriften är skriven både i sin rätta storlek och förstorad. Förstoringen kan vara till hjälp för inlärning av punkternas position i punktskriftscellen.

SPSM har också mycket material som kan användas för lästräning. Det finns ett stort urval av böcker och bilder att beställa på webbutiken.spsm.se.
Under Produkter, välj Målgrupp - Blindhet och sedan Format – Glesskrift.
Här finns dels punktskriftsböcker med taktila bilder, dels taktila svällpappersbilder.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)