Medlemmar

Punktskriftsnämnden har 12 medlemmar. Medlemmarna representerar organisationer, myndigheter och institutioner inom punktskriftsområdet.

Punktskriftsnämnden har följande medlemmar: 

 • Jana Holsanova (ordförande), Lunds universitet, Kognitionsvetenskap
 • Catarina Hägg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Läromedelsavdelningen 
 • Kerstin Jansson, Region Gävleborg, Syncentralen i Gävle
 • Niklas Karlsson, Unga med synnedsättning
 • Fredrik Larsson (vice ordförande), Synskadades Riksförbund, ReadSpeaker
 • Charlotte Magnusson, Lunds Tekniska Högskola, Certec
 • Björn Nyqvist, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter Syn
 • Victoria Öjefors Quinn, Synskadades Riksförbund
 • Kim de Verdier, Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen
 • Jonatan Lundin, Mälardalens högskola, IDT - Akademin för innovation, design och teknik
 • Jenny Näslund, Synskadades Riksförbund
 • Ingrid Olsson, Språkrådet

Punktskriftsnämndens sammansättning

Regeringen förordnar ledamöter och ersättare till nämnden, men förordnandet bereds genom ett informellt nomineringsförfarande.

Ledamöter och ersättare är personvalda och representerar inte respektive organisation, myndighet eller institution.

Björn Westling är sekreterare i nämnden. MTM utser sekreteraren som är MTM:s ansvariga tjänsteman för nämnden.

Nämnden sammanträder i allmänhet tre till fem gånger per år och utser arbetsgrupper och projektgrupper för kortare eller längre tider efter behov.

Nämnden tilldelas medel för verksamheten av Myndigheten för tillgängliga medier.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)