Medlemmar

Punktskriftsnämnden har 13 medlemmar. Medlemmarna representerar organisationer, myndigheter och institutioner inom punktskriftsområdet.

Punktskriftsnämnden har följande medlemmar: 

 • Jana Holsanova (ordförande), Lunds universitet, Kognitionsvetenskap
 • Fredrik Larsson (vice ordförande), Synskadades Riksförbund, ReadSpeaker
 • Anna Balte, Synskadades Riksförbund
 • Catarina Hägg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Läromedelsavdelningen 
 • Kerstin Jansson, Region Gävleborg, Syncentralen i Gävle
 • Karin Jönsson, Nationellt kunskapscentrum för dövblindfrågor, NKCDB
 • Charlotte Magnusson, Lunds Tekniska Högskola, Certec
 • Alvaro Aranda Munoz, Mälardalens högskola, IDT - Akademin för innovation, design och teknik
 • Björn Nyqvist, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter Syn
 • Jenny Näslund, Synskadades Riksförbund
 • Ingrid Olsson, Språkrådet
 • Kim de Verdier, Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen
 • Doaa Zatara, Riksorganisationen Unga med synnedsättning

Punktskriftsnämndens sammansättning

Ledamöter och ersättare är personvalda och representerar inte respektive organisation, myndighet eller institution.

Björn Westling är sekreterare och är MTM:s ansvariga tjänsteman för nämnden. Eva Bengtsson på MTM arbetar också för nämnden. 

Nämnden sammanträder i allmänhet tre till fem gånger per år och utser arbetsgrupper och projektgrupper för kortare eller längre tider efter behov.

Nämnden tilldelas medel för verksamheten av Myndigheten för tillgängliga medier.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)