Medlemmar

Punktskriftsnämnden har 12 medlemmar. Medlemmarna hämtas från organisationer, myndigheter och institutioner inom punktskriftsområdet.

Punktskriftsnämnden har följande medlemmar: 

 • Charlotte Magnusson (ordförande), Lunds Tekniska Högskola, Certec
 • Fredrik Larsson (vice ordförande), Synskadades Riksförbund, ReadSpeaker
 • Anna Balte, Synskadades Riksförbund
 • Anna-Lena Carlsson, Mälardalens universitet, IDT - Akademin för innovation, design och teknik
 • Maria Ellingsson, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter Syn
 • Henrik Götesson, Synskadades Riksförbund
 • Jana Holsanova, Lunds universitet, Kognitionsvetenskap
 • Catarina Hägg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Läromedelsavdelningen 
 • Karin Jönsson, Nationellt kunskapscentrum för dövblindfrågor, NKCDB
 • Ingrid Olsson, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
 • Johannes Segersten, Riksorganisationen Unga med synnedsättning
 • Kim de Verdier, Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Punktskriftsnämndens sammansättning

Ledamöter och ersättare är personvalda och representerar inte respektive organisation, myndighet eller institution.

Björn Westling är sekreterare och är MTM:s ansvariga tjänsteman för nämnden. Följande medarbetare på MTM arbetar också för nämnden: Tim Arborealis, Ida Bengmark, Eva Bengtsson, Catinka Grunditz, Malin Sjöblom Vrak och Helén Åberg. 

Nämnden sammanträder i allmänhet tre till fem gånger per år och utser arbetsgrupper och projektgrupper för kortare eller längre tider efter behov.

Nämnden är en del av MTM som också tilldelar medel för verksamheten.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)