Medlemmar

Punktskriftsnämnden har 12 medlemmar. Medlemmarna representerar organisationer, myndigheter och institutioner inom punktskriftsområdet.

Punktskriftsnämnden har följande medlemmar, fram till 28 februari 2018: 

 • Eva Björk
 • Rickard Domeij
 • Jana Holsanova (ordförande)
 • Catarina Hägg
 • Kerstin Jansson
 • Niklas Karlsson
 • Fredrik Larsson (vice ordförande)
 • Charlotte Magnusson
 • Björn Nyqvist
 • Victoria Öjefors Quinn
 • Lena Stenberg
 • Kim de Verdier

Punktskriftsnämndens sammansättning

Regeringen förordnar ledamöter och ersättare till nämnden, men förordnandet bereds genom ett informellt nomineringsförfarande. För nuvarande period representerar nämndens ledamöter och ersättare följande organisationer, myndigheter och institutioner:

 • Synskadades riksförbund (SRF)
 • Riksorganisationen Unga med Synnedsättning
 • Föreningen för synrehabilitering (FFS)
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Språkrådet
 • Universitets- och högskoleområdet, genom
  • Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen
  • Certec på Lunds tekniska högskola
  • Akademin för innovation, design och teknik (IDT) på Mälardalens högskola, Eskilstuna

Ledamöter och ersättare är personvalda och representerar inte respektive organisation, myndighet eller institution.

Björn Westling är sekreterare i nämnden. MTM utser sekreteraren som är MTM:s ansvariga tjänsteman för nämnden.

Nämnden sammanträder i allmänhet tre till fem gånger per år och utser arbetsgrupper och projektgrupper för kortare eller längre tider efter behov.

Nämnden tilldelas medel för verksamheten av Myndigheten för tillgängliga medier.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)