Välkommen till MTM:s sida om lagkrav på e-böcker

Här samlar MTM information kring lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Vi vägleder till standarder, riktlinjer och ger inspiration till tillgänglig bokutgivning. Du kan också läsa om vårt tillsynsuppdrag vad gäller e-böcker och programvara.