Vår organisation

Myndigheten för tillgängliga medier har cirka 90 medarbetare och består av fem enheter. Myndighetens generaldirektör är Magnus Larsson.

Generaldirektör

Generaldirektör Magnus Larsson är myndighetens chef och är den som ansvarar för verksamheten inför regeringen.

Ställföreträdande myndighetschef är enhetschef Charlotta Svärd.

Enheten för Lednings- och verksamhetsstöd

Enhetschef: Charlotta Svärd
Lednings- och verksamhetsstöd ansvarar för HR, personal- och chefsstöd, samt för den interna kommunikationen och MTM:s ekonomi och administration. Enheten samordnar MTM:s remissarbete och ger råd och stöd inom juridik och upphandling.  

Enheten för Användarstöd

Tillförordnad enhetschef: Emma Kindblom
Enheten för Användarstöd ansvarar för myndighetens stöd till användarna och förmedlarna av myndighetens produkter och tjänster. Det innebär ett ansvar för den dagliga supporten till användare och förmedlar, läsfrämjande, läsombudsverksamhet och beslut om framställning av tal- och punktskriftsböcker.

Enheten för Utvecklings- och förvaltningsstöd

Enhetschef: Jesper Svensson
Utvecklings- och förvaltningsstödet ansvarar för myndighetens digitala utveckling, IT-arkitektur och informationssäkerhet samt samordningen av myndighetens IT-förvaltning och UX-kompetens. Det innebär även ett ansvar för myndighetens portföljstyrning av utvecklingsprojekt.

Enheten för Medier och tjänster

Enhetschef: Marie Ivarsson
Enheten Medier och tjänster ansvarar för myndighetens produktion av tillgängliga medier och tjänster. Det innebär ett ansvar för produktionen och marknadsföringen av taktila och talbaserade medier och tjänster samt utgivningen och marknadsföringen av lättlästa böcker och tidningen 8 Sidor

Enheten för Omvärld och samverkan

Enhetschef: Jannica Hedlund
Enheten Omvärld och samverkan ansvarar för att samordna myndighetens uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier. Vi ansvarar för myndighetens övergripande strategis och främjande av universell utformning avseende nyheter, litteratur och samhällsinformation. Vi följer och medverkar i arbetet att ta fram riktlinjer och standarder för MTM:s verksamhetsområden. Vi ansvarar för myndighetens nämnder och råd. Tillsammans med akademin samverkad vi i syfte att samla och sprida forskning om tillgänglig läsning. Omvärld och samverkan samordnar, planerar, genomför och följer upp MTM:s externa kommunikation i samtliga kanaler. Vi planerar och genomför myndighetens strategiska närvaro i olika externa sammanhang i syfte att positionera MTM som ett kunskapscentrum och främja tillgänglig läsning i samhället.

Ledning

  • Magnus Larsson
  • Charlotta Svärd
  • Emma Kindblom
  • Jesper Svensson
  • Marie Ivarsson
  • Jannica Hedlund
  • Magnus Ericson, HR-ansvarig
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)