Person lyssnar på ljudbok i hörlurar

Alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor

Nyheter från MTM


  • Talboken kommer

    Talboken kommer är en tjänst genom vilken folkbibliotek kan förmedla talböcker via internet till låntagare som har svårt att ta sig till biblioteket och inte kan använda appen Legimus eller egen nedladdning.
  • MTM:s remissvar på Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

    I januari lämnade utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel in delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) till Utbildningsdepartementet. Delbetänkandet rör den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek.
  • Satsning på kvalitet i talböcker

    Vi jobbar ständigt med att kontrollera och förbättra kvaliteten i våra produkter. Just nu är vi mitt uppe i en särskild satsning kring talböcker, med anledning av de kvalitetsbrister som våra läsare uppmärksammade oss på tidigare i år. Fel i inläsningar eller störande ljud ska inte förekomma och vi beklagar att vi inte fångade upp detta innan böckerna nådde våra läsare. Här kan du läsa mer om vad vi har gjort under våren för att komma tillrätta med de här problemen och för att höja kvaliteten i våra talböcker ytterligare.