Person lyssnar på ljudbok i hörlurar

Alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor

Nyheter från MTM


  • MTM undertecknar Deklaration för en stark demokrati

    Den 5 juli undertecknar vi på MTM Deklaration för en stark demokrati. I år är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige och deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar ställning och arbetar för att stärka demokratin.

  • Talboken kommer

    Talboken kommer är en tjänst genom vilken folkbibliotek kan förmedla talböcker via internet till låntagare som har svårt att ta sig till biblioteket och inte kan använda appen Legimus eller egen nedladdning.

  • MTM:s remissvar på Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

    I januari lämnade utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel in delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) till Utbildningsdepartementet. Delbetänkandet rör den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek.