En pojke sitter i en bokhylla omgiven av böcker och läser på en surfplatta. Han har på sig hörlurar.

Alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor

Nyheter från MTM


  • Möt MTM på Bokmässan i samtal om lättläst och e-böcker

    Källkritik, ny lag om tillgänglighet – och lättlästa tidningen 8 Sidor fyller 40 år. MTM är med på Bokmässan i Göteborg och visar upp en stor bredd av tillgänglig läsning.

  • MTM bemöter debattartikel i Svenska Dagbladet

    Studenter som möter läshinder har rätt att få tillgänglig kurslitteratur. Just nu är MTM mitt uppe i ett omfattande utvecklingsarbete för att möta förändrade förutsättningar.

  • Ny riktlinje för att motverka missbruk av MTM:s produktioner

    I Sverige har alla med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text rätt att kunna läsa litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån sina förutsättningar. MTM har i uppdrag från regeringen att göra det möjligt. Därför finns Legimus, ett digitalt bibliotek med talböcker och andra tillgängliga format som MTM producerar med stöd av ett undantag i upphovsrättslagen. Nu lanserar MTM en ny riktlinje som ett stöd i arbetet med att motverka otillåten användning av Legimus.