Alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

Nyheter från MTM


  • Vi bidrar till utveckling för bättre läsupplevelse med talsyntes

    Vi på MTM satsar på innovation och utveckling genom att delta i ett utvecklingsprojekt som ska förbättra upplevelsen av läsning med talsyntes.
  • Ny ledamot i Vetenskapliga rådet

    Niklas Altermark ersätter Katarina Mühlenbock i MTM:s Vetenskapliga råd.
  • MTM i Malmö

    För snart två år sedan fattade regeringen beslutet att flytta MTM från Stockholm till Malmö. Det har varit en spännande men också tuff resa att omlokalisera myndigheten. Många uppskattade kollegor har lämnat oss. Under 2019 har vi knutit ny kompetens till myndigheten och steg för steg byggt upp vår verksamhet i Malmö, samtidigt som vi har avvecklat kontoret i Stockholm.