Alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

Nyheter och pressmeddelanden


Kalender


  • Lättläst bokmässa i Växjö

    Kom och ta del av lättlästa böcker, högläsning, fika och överraskningar. Kom, lyssna och inspireras i höstmörkret.


  • Läsning för delaktighet – en studiedag

    Hur kan vi arbeta kring läsning för vuxna med intellektuell, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning? Dagen riktar sig främst till alla som arbetar läsfrämjande på regional och nationell nivå, exempelvis läns- och regionbibliotek, studieförbund, intresseförbund, Kulturrådet och kommunförbund.


  • Läs högt - en inspirationsdag i Härnösand

    En inspirationsdag för dig som är personal inom vård- och omsorg, personal på bibliotek och arbetar ideellt eller vill börja arbeta ideellt med högläsning.