Samverkan

Punktskriftsnämnden bedriver samarbete med institutioner och myndigheter världen över.

Flera organisationer och myndigheter över hela världen arbetar för punktskriftens utrymme i samhället. Här listas några punktskriftsnämnder i andra länder. Alla länkar öppnas i nytt fönster. 

Delegationen för punktskrift/Neuvottelukunta, Finland

Det Danske Punktskriftnævn, Danmark

Offentlig utvalg for punktskrift, Norge

International Council on English Braille (ICEB)

Braille Authority of North America

Nationell samverkan

Förutom internationella samarbeten bedriver nämnden arbete tillsammans med svenska organisationer och institut som oftast representeras oftast av medlemmarna i nämnden. Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Synskadades riksförbund

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning

Förbundet Sveriges dövblinda

Språkrådet (vid Institutet för språk och folkminnen)

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)