Man med hörlurar och kvinna på bibliotek

Om oss

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. 

Verksamhet

Vi producerar och distribuerar taltidningar, talböcker och punktskriftsböcker samt lättläst litteratur. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral för tillgängliga medier där det digitala biblioteket legimus.se är navet i verksamheten. Vi arbetar också med forskning och utveckling av ny teknik för produktion och läsning. Ett särskilt uppdrag är att ge studerande på högskola tillgång till anpassad studielitteratur. 

Myndigheten har från och med 1 januari 2015 till uppgift att tillgängliggöra, ge ut och distribuera lättläst litteratur i den utsträckning behoven inte tillgodoses på den kommersiella marknaden. Vi arbetar även med att stimulera diskussionen kring lättläst och tillgänglighet. Vi har ett intensivt samarbete med många olika förmedlare av lättlästa texter som skola, bibliotek och omsorg.

MTM har cirka 60 anställda och våra lokaler ligger i Malmö. Vår verksamhet finansieras av Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet och stöds och regleras av lagar och förordningar.

MTM har en viktig roll i det tekniska utvecklingsarbetet av tillgängliga medier där vi informerar om tillgängliga medier. Vi samarbetar också nära med våra systerbibliotek runt om i världen.

Vi producerar bland annat olika trycksaker samt anordnar studiedagar och konferenser. Våra tre tidskrifter, Läsliv, Vi punktskriftsläsare och Läsombudet presenterar verksamheten ur olika perspektiv. Våra nyhetsbrev ger aktuell information och riktar sig till ett flertal olika målgrupper.

MTM finns också på Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn.

Nämnder under MTM

Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom MTM med uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för personer med synskada, afasi och dyslexi samt för personer med funktionsnedsättning som gör att de inte kan hålla i eller bläddra i en tidning. Taltidningsnämnden beslutar om stöd till dagstidningar som vill bli taltidning.

Punktskriftsnämnden är en nämnd under MTM som har till uppgift att främja och utveckla taktil läsning och punktskrift som skriftspråk för personer med synnedsättning. Nämnden tar fram och följer principer för tillgänglighet till information både vad gäller konferenser och skriftligt material. 

Mer information

Tillgängliga medier är medier som är anpassade för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga. Med tillgängliga medier menar MTM tidningar, böcker, bilder och andra medier som finns i olika format och i olika grad av bearbetning. Syftet är att göra det möjligt för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga att ta del av innehållet.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)