En äldre kvinna öppnar ytterdörren och välkomnar en instruktör på hembesök
Foto: Apelöga

Prenumerationsprocessen

Hur går det till att prenumerera?

 

Beställ hos tidningens kundtjänst

  • Prenumeranten kontaktar er för att börja sin prenumeration. Förklara att läsaren behöver ha en läsnedsättning för att prenumerera, även om ett intyg om läsnedsättningen inte behövs.
  • Ni meddelar MTM om ny prenumerant via formuläret:
    Nybeställning av taltidningsprenumerationer

uppsägning2_mindre

MTM ringer upp prenumeranten

  • MTM kontaktar prenumeranten för att göra en så kallad behovsutredning som innebär att ta reda på vilket sätt som prenumeranten har behov av att läsa taltidningen (Daisyspelare, app eller dator) och vilken typ av taltidning som önskas (korttidning, fullängdstidning eller profiltidning). Behovsutredningen ska vara gjord inom två arbetsdagar om prenumeranten är tillgänglig.

uppsägning3_mindre

Hembesök eller inloggningsuppgifter via e-post

  • Om prenumeranten har behov av att läsa tidningen via en Daisyspelare gör MTM (via Taltidningshjälpen) i ordning spelare och abonnemang med tillbehör. En instruktör från Taltidningshjälpen tar kontakt med prenumeranten och gör ett hembesök för att hjälpa prenumeranten att på bästa sätt kunna läsa taltidningen utifrån sina behov. Hembesöket ska ha skett sju arbetsdagar efter behovsutredning om inte prenumeranten önskar annat. Instruktören gör också ett uppföljningsbesök om behov finns.
  • Om prenumeranten istället väljer att läsa tidningen via app eller e-post kan prenumeranten påbörja prenumerationen direkt och då behövs inte hembesök. Information om inloggningsuppgifter och annan information skickas via e-post.

Support via Taltidningshjälpen

Om taltidningsprenumeranter och tidningsföretag har frågor om utrustningen eller taltidningen kan de få support av Taltidningshjälpen.

Taltidningshjälpen

Hur går det till att säga upp prenumerationen?

 

1. Avsluta hos tidningens kundtjänst

Avsluta hos tidningens kundtjänst

• Prenumeranten kontaktar er för att säga upp sin prenumeration.
• Ni meddelar MTM om att prenumerationen ska avslutas via formuläret:
Avbeställning av taltidningsprenumerationer

2. MTM stoppar taltidningen

MTM stoppar taltidningen

• Har prenumeranten läst taltidningen via app eller e-post stoppar MTM utsändningen och ingenting mer behöver göras.

3. Spelaren återlämnas

Spelaren återlämnas

• Har prenumeranten läst taltidningen via en Daisy-spelare ska den lämnas tillbaka. Det görs genom att prenumeranten eller en anhörig paketerar spelaren och skickar den på posten. I undantagsfall, om det är svårt för prenumeranten att lämna in ett paket, kan spelaren hämtas. 

Vad är vad?

Taltidningsnämnden: Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.  Taltidningsnämnden och MTM ger olika former av stöd till ett antal dagstidningar för utgivning i anpassat format för personer med läsnedsättning

Taltidningshjälpen: MTM:s Taltidningshjälp iordningsställer utrustning, gör hembesök för att prenumeranten ska lära sig spelaren och ger support både till tidningsföretaget och prenumeranten när prenumerationen är igång. De svarar även på frågor om vad en taltidning är från potentiella prenumeranter och andra intressenter.

Instruktör: En instruktör från Taltidningshjälpen gör hembesök hos prenumeranten för att visa hur spelaren fungerar. Instruktören gör även ett uppföljningsbesök.

Behovsutredning: När tidningen har skickat information till MTM om ny prenumerant kontaktar MTM prenumeranten för att göra en så kallad behovsutredning. I behovsutredningen ingår att ta reda på vilken typ av utrustning som prenumeranten har behov av och vilken typ av tidning som prenumeranten önskar (korttidning, fullängdstidning eller profiltidning) samt vilken edition.

Polarprint: Leverantör som MTM har upphandlat för att sköta Taltidningshjälpen.

Fullängdstidning: Hela papperstidningen (förutom visst bildmaterial).

Korttidning: Korttidningen innehåller den största artikeln från varje sida samt lokalnyheterna, familjesidorna, ledare och insändare.

Profiltidning: Prenumeranten kan välja upp till fem favoritdelar som då placeras först i tidningen, till exempel sport- eller kulturdelen.

Appen Legimus: Den ena av två appar för att läsa taltidningar med. Legimus innehåller tidningens text men inte bilder. Appen finns för Ios och Android.

Appen Akila: Den ena av två appar för att läsa taltidningar med. Akila innehåller både tidningens text och bilder. Appen finns för Ios och Android. 

Daisyspelare: Det finns tre olika modeller att låna.

Bild på tre olika modeller av Daisyspelare: 1. Victor Stratus 4M 2. Victor Stratus 12M 3. Victor Reader Stream

 

 

 

 

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)