Händer som läser en taktil bilderbok.

Nämnden

Punktskriftsnämnden är en statlig nämnd som har till uppgift att främja användningen av punktskrift. Vårt uppdrag är att uppmuntra och utveckla taktil läsning och punktskrift som skriftspråk för synskadade.

Nämnden har till uppdrag att främja samt utveckla taktil läsning och punktskrift som ett skriftspråk för synskadade. Verksamheten styrs av "Förordning med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier". Nämnden ska utarbeta riktlinjer för den svenska punktskriften, samt medverka och uppmuntra till internationellt samarbete inom området. Dessutom ska nämnden ge råd och upplysningar till myndigheten i frågor som rör punktskrift och taktil läsning.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)