Hur man gör tillgängliga konferenser

Här har vi samlat råd och tips för hur man gör konferenser tillgängliga.

Tillgänglig konferens - råd och tips

Följande sidor om konferenser och tillgänglighet för personer med synskada har skrivits av Kerstin Fellenius och Henrik Götesson på uppdrag av Punktskriftsnämnden. Texten är tänkt att användas både i nämndens eget konferensarbete och som stöd för andra. Texten togs fram 2006 och har uppdaterats något 2013.

Varför tillgänglighet?

Punktskriftsnämnden ser det som extra angeläget att konferenser där personer med synnedsättning deltar blir tillgängliga så att aktivt deltagande blir möjligt. Ansvaret för att göra konferenser tillgängliga ligger på samtliga aktörer som är involverade i konferensen. Här finns några enkla tips om vad man bör tänka på som aktör.

Citatet nedan är hämtat ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sveriges regering beslutade att ratificera konventionen den 4 december 2008.

För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Artikel 9, Tillgänglighet)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)