MTMs råd och nämnder

MTM har tre råd och två nämnder kopplade till sin verksamhet. Här kan du läsa mer om dem.

MTM:s råd

MTM har tre råd som stöttar myndighetens arbete: Vetenskapliga rådet, Brukarrådet och Insynsrådet.

Vetenskapliga rådet har en rådgivande funktion och ska bevaka och sprida forskning om tillgängliga medier och deras målgrupper. Här kan du se vilka ledamöter som sitter i rådet och ta del av rådets protokoll: Vetenskapligt råd (mtm.se) 

Brukarrådet är ett rådgivande organ som ska främja kontakter med målgrupper, intresseorganisationer och förmedlare. Brukarrådet ska även hjälpa myndigheten i frågor som rör det nationella kunskapscentrumet. 

Insynsrådet fungerar som ett stöd för generaldirektören och har en rådgivande funktion. Rådet ger också insyn i myndighetens verksamhet för såväl regeringen som för medborgaren. 

MTM:s nämnder

Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom MTM som stödjer taltidningsförmedlare och användare. Läs mer på Taltidningsnämndens webbplats.

Punktskriftsnämnden är en statlig nämnd som ska främja användandet av punktskrift och taktila bilder. Läs mer på Punktskriftsnämndens webbplats.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)