Vad är en taktil bild?

Taktila bilder är bilder som kan uppfattas med känseln och både personer med synnedsättning och seende kan läsa taktila bilder.

Den som inte ser läser dem med fingertopparna. Taktila bilder kallas också för reliefbilder eftersom de återger motivet i relief, med upphöjda linjer och ytor med kännbar struktur. Ibland används även beteckningen kännbilder. Att tolka en reliefbild är krävande. Även om reliefbilden är tydlig behövs oftast också en beskrivning i ord.

En taktil bild är ofta en överföring av en visuell bild. De flesta bilder kan överföras till taktila bilder. Ofta är det bilder från läromedel som överförs men även bilder från sagoböcker, konst och arkitektur. Den allra vanligaste reliefbilden är dock kartan.

Reliefbildernas svårighetsgrad varierar, från mycket enkla till mycket svåra bilder. Oavsett ålder, barn eller vuxen, ska en nybörjarläsare av taktila bilder börja med de allra enklaste bilderna.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)