Forskning och rapporter

Här finns en samling av aktuella rapporter inom Punktskriftsnämndens område.

Att göra lärappar tillgängliga för barn med synnedsättning

Rapport av Charlotte Magnusson, Certec, Institutionen för Designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola (Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 2016).

Läs rapporten

3D-skrivarnas möjligheter och begränsningar

Riktlinjer och idéer för pedagogiskt material för elever med synnedsättningar

Rapport av Kirsten Rassmus-Gröhn, Johanna Rydeman, Gustav Knape, Certec, institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola (Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 2016).

Läs rapporten

Se också Certecs sida om uppdraget från SPSM som låg till grund för rapporten.

Syntolkning: Forskning och praktik

red.: Jana Holsanova, Cecilia Wadensjö, Mats Andrén (Lunds universitet, Stockholms universitet, Myndigheten för tillgängliga medier, 2016).

Läs rapporten

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)