Vår historia

Läsningens historia är lång, men länge var det bara ett fåtal i samhället som kunde läsa. I dag finns verktyg och metoder som gör att även den som möter ett läshinder kan läsa på sina villkor.

Sedan 1700-talet har läskunnigheten ökat i Sverige och 1892 startade det första punktskriftsbiblioteket i Stockholm. 1955 startade utlåningen av talböcker, genom De blindas förening. 1980 bildades myndigheten Tal- och punktskriftsbiblioteket, som samlade alla tal- och punktskriftsböcker. 

Den första boken på lättläst svenska gavs ut 1968, en bearbetning av Per Anders Fogelströms roman Sommaren med Monika. 1984 startades den lättlästa tidningen 8 Sidor. Tre år senare, 1987, beslutade Sveriges Riksdag att utgivningen av lättlästa böcker och av tidningen 8 Sidor skulle ske genom Centrum för lättläst.

Dessa olika verksamheter slogs ihop till en statlig myndighet 2015, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. 

MTM arbetar fortfarande med många olika slags läsning, till exempel talböcker och böcker på lättläst svenska.

Men idag arbetar MTM också för att resten av samhället ska bli mer tillgängligt. Det finns många metoder och verktyg som gör att den som möter ett läshinder kan läsa på ett sätt som passar dem.

Läs mer om våra produkter och tjänster.

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)