Vår arbetskultur

Vi vill vara en öppen och lärande arbetsplats där vi samarbetar för allas rätt att läsa på sina villkor. Hållbarhet, kreativitet och trygghet är viktiga delar i vår arbetskultur som vi skapar tillsammans.

Tillit

Vårt tillitsbaserade förhållningssätt är en styrka för vår verksamhet och vår kultur. Det bygger på förtroende och uppmuntrar till problemlösning, initiativtagande och egen utveckling. Vi har tillit till att varje chef och enskild medarbetare tar ansvar för sin del av vårt gemensamma uppdrag. Vi litar på att alla agerar med god intention. Vi strävar efter en öppen och förtrolig dialog mellan medarbetare och mellan chefer och medarbetare.

Samarbete och samverkan

Vår kultur är enhetsöverskridande, dynamisk och öppen. Den bygger på sammanhållning, samarbete och samverkan. Vi strävar efter att arbeta gemensamt med sakfrågor, problem och lösningar. Vi värnar om ett aktivt samspel där alla tar och ger ansvar. 

Hållbarhet

Vår kultur stödjer en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Vår gemensamma och individuella tid är värdefull och det ska finnas utrymme för återhämtning. Vi vågar säga både ja och nej och vi ber om stöd i prioriteringar när vi är osäkra och vi strävar efter gemensamma prioriteringar i olika sakfrågor.

Lärande organisation

Ett kontinuerligt lärande är en del av vår kultur. Vi välkomnar dialog och reflektion. Vi ser utmaningar och misstag som en källa till lärande och utveckling. 

Kreativ och innovativ kultur 

Vi testar och är innovativa. Vi ser utveckling som en självklar del av vår verksamhet. Vår kultur genomsyras av en vilja att förändras i takt med läsarna och deras behov och utvecklingen i omvärlden. Vi är flexibla och lyhörda för att vara i takt med våra läsares behov och även med omvärlden.

Generositet och öppenhet

Vi har en generös, välkomnande och nyfiken kultur där vi delar med oss av kunskap och arbetsglädje. Vi har ett öppet klimat där vi välkomnar olika förhållningssätt och perspektiv. 

Trygghet

Trygghet, empati och prestigelöshet är grunden i vår kultur. En kultur präglad av trygghet leder till att vi vågar fråga och be om stöd, vi kan utmana oss själva, varandra och våga utvecklas.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)