Övrigt material för punktskriftsanvändning och träning

För att genomföra en bra utbildning krävs också att man har tillgång till något sätt att skriva punktskrift, till exempel en punktskrivmaskin (till exempel Perkins) med lämpliga papper (A4 160g) och/eller en punktskriftsdisplay kopplad till en mobil eller dator.

Användning av material

En individuellt anpassad undervisning i punktskrift, enskilt eller i grupp, förutsätter att det finns läromedel att välja mellan efter aktuella behov. Det är lämpligt att till exempel börja med ett material som man tror passar den enskilda individen (se ovanstående beskrivning av materialen). Därefter kan man komplettera och kombinera med övriga material allt efter att kunskapen ökar eller att den som undervisar upptäcker nya behov hos individen. Det tar tid att lära sig ett nytt läsmedium/skriftspråk så variation är nödvändigt för att upprätthålla motivationen.

Material som är framtagna för barn kan med fördel användas till vuxna speciellt i början av inlärningsprocessen.

Ett viktigt redskap i undervisningen är skriften ”Svenska skrivregler för punktskrift” från MTM.

Punktskriftsklossen är bra att använda som pedagogiskt hjälpmedel för att taktilt ”bygga” bokstäver och tecken.

Det är viktigt att stimulera och upprätthålla läsningen och för detta finns det olika lättlästa böcker och skrifter att tillgå. Det är viktigt att hitta texter som intresserar läsaren.

Att tidigt i processen erbjudas att läsa och skriva punktskrift på en punktskriftsdisplay kopplad till mobiltelefon eller dator kan öka stimulansen och nyttan för vissa personer. Att skriva meddelande, som SMS, på punkttangentbordet nöter in alfabetet i motorik och ryggmärg. Att läsa på en punktskriftsdisplay kan vara lättare än att läsa på papper dels eftersom punkterna är tydligare, dels för att de inte kan nötas ner även om man behöver känna många gånger på varje bokstav. Viktigt att ställa in så att det är 6-punkters punktskrift som används på displayen, så att det inte blir en ytterligare utmaning i att lära sig en annan teckentabell.

Det finns studie/lärarhandledningar att använda som stöd för dig som pedagog.

Syncentralen i Region Gävleborg har gjort en skrift om hur de arbetat med undervisning i punktskrift för vuxna personer. Denna finns att hämta på Punktskriftsnämndens hemsida under Forskning och rapporter eller på länk Punktskrift - Enskild rehabilitering i grupp vid Syncentralen (mtm.se)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)