Punktskriftsnämndens layoutgrupp

Punktskrift läses i allt större omfattning på punktskriftsskärm och det finns ett behov av nya riktlinjer för detta samtidigt som det finns behov av att undersöka och dokumentera aktuell praxis av riktlinjer för layout av punktskrift för läsning på papper.

Att ansvara för och utveckla skrivregler och riktlinjer för svensk punktskrift såväl som riktlinjer för punktskriftslayout är en del av Punktskriftsnämndens nationella uppdrag. Punktskriftsnämnden täcker allas behov generellt: SPSM, MTM, SRF har dessutom egna riktlinjer och praxis för att täcka behov och önskemål från de egna målgrupperna.

Punktskriftsnämndens arbetsgrupp

Punktskriftsnämnden har utsett en arbetsgrupp för punktskriftslayout och gett den uppdraget att ta fram riktlinjer för layout av punktskrift, både för punktskrift för läsning på papper och punktskrift för läsning av digital text (punktskriftsskärm).

Punktskriftsnämndens layoutgrupp, deltagare

  • Anna-Karin Andersson, SPSM
  • Eva Bengtsson, MTM
  • Anders Eklund, SPSM
  • Fredrik Larsson, Punktskriftsnämnden/SRF
  • Victoria Öjefors Quinn, Punktskriftsnämnden/SRF
  • Björn Westling, MTM
  • Helén Åberg, MTM

Befintliga riktlinjer för punktskriftslayout finns i boken Redigering och avskrivning från 1997 och ska, helt eller delvis, ersättas med nya riktlinjer. Under tiden som arbetet med nya riktlinjer fortskrider, görs löpande delpubliceringar på webben av layoutgruppens arbete tillsammans med tips, råd och praktiska regler för punktskriftsproduktion.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)