Yttranden

Punktskriftsnämnden yttrar sig om offentliga utredningar inom sitt område. Här publiceras även andra ställningstaganden. 

Yttrandena presenteras i wordformat, alla dokument öppnas i nytt fönster.

Punktskriftsnämndens erfarenheter – inför forsknings- och innovationspropositionen 2012

Nämnden har den 20 januari 2012 svarat på en inbjudan att "bidra med erfarenheter inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012". 

Punktskriftsnämndens erfarenheter – inför forsknings- och innovationspropositionen 2012

Rätten att läsa och skriva gäller alla barn

Nämnden har den 26 april 2011 sänt en skrivelse till Regeringen med rubriken ”Rätten att läsa och skriva gäller alla barn: Om utbildning i punktskrift och taktila bilder – för barn och ungdomar med svår synnedsättning och blindhet”. Se skrivelsen här.

Rätten att läsa och skriva gäller alla barn

Om bibliotekens roll i att ge allmänheten material i punktskrift

Nämnden har i brev till Piteå stadsbibliotek den 25 februari 2010 besvarat en fråga om bibliotekens roll i att ge allmänheten material i punktskrift och andra alternativa format. 

Om bibliotekens roll i att ge allmänheten material i punktskrift

Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16)

Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16), 18 maj 2009

Översyn av vissa mediemyndigheter – en effektivare administration (Ds 2009-4)

Översyn av vissa mediemyndigheter – en effektivare administration (Ds 2009-4), 3 april 2009

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008-23)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008-23), 12 juni 2008

Värna språken – förslag till språklag (SOU 2008:26)

Värna språken – förslag till språklag (SOU 2008:26), 30 maj 2008

Professur i taktil läsning

Nämnden har i brev till Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den 8 februari 2008 föreslagit att en professur i taktil läsning inrättas.

Professur i taktil läsning

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)