Det här erbjuder MTM dig som anställd

Vi erbjuder flera förmåner för att du som anställd ska få en bra balans mellan yrkesliv och privatliv. Som medarbetare ska du må bra både på och utanför jobbet, med en stor frihet att anpassa vardagen utifrån vad som fungerar för dig.

Distansarbete

Vid MTM finns möjlighet att träffa enskilda överenskommelser om distansarbete. Detta är frivilligt och utgår ifrån medarbetarens önskemål, framtagna riktlinjer och i vilken utsträckning arbetet tillåter distansarbete.

Friskvårdsbidrag

Som anställd på MTM har du rätt till friskvårdsbidrag för aktiviteter som omfattas av Skatteverkets riktlinjer för skattefria friskvårdsaktiviteter. För närvarande är friskvårdbidraget 3 500 kronor per år och medarbetare.

Friskvårdstimme

MTM vill uppmuntra till förebyggande friskvård och ge möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter genom att erbjuda en timmes friskvård per vecka. Friskvårdstimmen kan tas ut i anslutning till arbetet. 

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid innebär att arbetsgivaren överlåter till dig som medarbetare att ansvara för och hantera din arbetstid. Ordet förtroendearbetstid bygger på beskrivningen ”sådan arbetstid som en arbetstagare med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroende att själv disponera”.

Föräldraledighet

Du kan som statligt anställd få en kompletterande ersättning från myndigheten, så kallat föräldrapenningtillägg, och ger dig cirka tio procent till av lönen under föräldraledigheten. Som statligt anställd kan du även beviljas nedsättning av arbetstiden till och med att barnet avslutat skolåret då barnet fyller tolv år.

Individuell lönesättning

Lönesättningen vid MTM ska sträva mot att, med verksamhetens bästa i fokus, generera en attraktiv, marknadsmässig lön för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Moderna lokaler

MTM:s huvudkontor ligger centralt i Malmö där vi arbetar aktivitetsbaserat. Två våningsplan är inredda för MTM:s behov och bjuder på fin utsikt över stad och vatten.

Vår redaktion 8 Sidor sitter i Stockholm.

Semester

Utöver semesterlagens förmåner har du som är statligt anställd fler semesterdagar. Det handlar totalt om mellan 28 och 35 dagar, beroende på ålder.

Tjänstepension

Tjänstepensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Från 1 januari 2016 gäller tjänstepensionsavtalet PA 16. Avtalet har förhandlats fram av Arbetsgivarverket och de fackliga parterna.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)