Ett möte i MTM:s lokaler där medarbetare sitter kring ett bord.
Det kan finnas många anledningar att en person möter ett hinder när den vill läsa. MTM arbetar för att röja undan sådana hinder. Illustration: Joakim Agervald