Internationellt samarbete

De nordiska tillgänglighetsbiblioteken samarbetar regelbundet i olika frågor. MTM är medlem i de internationella organisationerna IFLA, DAISY Consortium och ABC Global Book Service.

Accessible Books Consortium (ABC)  

MTM deltar i ABC Global Book Service. Det är en digital katalog med information om tillgängliga medier och en plattform för att hantera lån över nationsgränserna. Behöriga organ, ”Authorized Entities” från cirka 50 länder bidrar med sina kataloger till innehållet i databasen.

DAISY Consortium

MTM är en av grundarna av det DAISY Consortium, en internationell expertorganisation som arbetar med tillgänglig läsning. Målet är att utveckla globala lösningar för tillgänglig publicering och läsning i samverkan med civilsamhället, utgivare och teknologibranschen samt standardiseringsorgan och offentlig förvaltning. MTM sitter med i styrelsen och deltar i vissa arbetsgrupper, såsom European Inclusive Publishing Forum som är ett nav för tillgänglig bokutgivning i Europa med särskilt fokus på tillgänglighetsdirektivets implementering och konsekvenser.

IFLA : International Federation of Library Associations and Institutions

MTM är medlem i IFLA och aktiva i den sektion av IFLA som rör MTM:s område, Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section. Exempel på frågor som sektionen arbetar med är riktlinjer för tillgängliga biblioteks- och informationstjänster, att främja Marrakechfördraget och globala tillgänglighetsbibliotek för personer med läsnedsättning, samt att stödja utvecklingen av standardisering av tillgänglighetsmetadata.

Nordiskt samarbete

Tillgänglighetsbiblioteken samarbetar inom olika områden, till exempel information och service till läsare, förvärv, taktila bilderböcker och barnverksamhet.

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)