Upphandlingar

All upphandling som görs vid statliga myndigheter ska genomföras enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingar ska göras affärsmässigt, objektivt, i konkurrens och avgöras utifrån det som är mest fördelaktigt för myndigheten. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, upphandlar framför allt produktion av tillgängliga medier till ett värde om cirka 55 miljoner kronor per år.

Upphandling av tryckning av taktila böcker

Vi vill uppmärksamma er om att vi har en aktuell upphandling som kan intressera ert företag.

Läs mer om upphandlingen

Upphandlingar av produktionen av taktila bilderböcker

MTM kommer under hösten att publicera två upphandlingar som avser produktionen av taktila bilderböcker. Det handlar om avtalsområdena Utformning och montering (se nedan)  samt Tryckning. Mer information och länk till upphandlingarna presenteras här när upphandlingarna publiceras någon gång under september.

MTM upphandlar tjänsten Utformning och Montering av taktila bilderböcker

Upphandlingen finns i TendSign.

Läs mer om upphandlingen

Tilldelningsbeslut upphandling Konsultstöd i regeringsuppdrag

Enligt upphandlingsprotokoll har följande företag tilldelats kontrakt: Education Analytics i Stockholm AB. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) beslutar att anta ovanstående företag som leverantör inom: Konsultstöd i regeringsuppdrag.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)