Nyheter från MTM

 • Anmälan öppen till studiedagen: Alla elevers rätt till läsning

  MTM erbjuder en studiedag för alla som i sitt arbete i skolan möter elever som har behov av tillgängliga medier. 3 maj i Umeå Folkets Hus, 9.30 - 15.30. Vi har erbjudit denna studiedag 2017 och 2018 och båda gångerna blev den fullbokad!
 • Angående inläsningen av ”Det stora könsexperimentet”

  MTM har uppmärksammats på att inläsaren, under en så kallad inläsarkommentar, uttryckt egna åsikter i talboksinläsningen av David Eberhards bok ”Det stora könsexperimentet”.
 • Filmer och dokumentation från studiedagen "Alla elevers rätt till läsning"

  Här finns alla föreläsningar från studiedagen Alla elevers rätt till läsning - en studiedag för dig som möter elever med lässvårigheter som hölls den 8 oktober 2018. Samtliga föreläsningar filmades av UR.
 • Tillgänglig läsning för demokratin - dokumentation från SDK-konferensen 2018

  Vad har läsningen för roll i demokratin? Kan vi stärka demokratin om vi kan få fler att läsa? Och hur tillgängliggör vi läsning för fler? Under konferensen fick deltagarna ta del av presentationer från projekt som syftar till att ge alla tillgång till information, kunskap och läsning.
 • Marrakechfördraget för personer med läsnedsättning

  Nu finns en praktisk handledning för bibliotek kring Marrakechfördraget. Handledningen är utformad som en FAQ, och den innehåller länkar till vidare läsning.
 • MTM ger remissvar på tre utredningar

  MTM har lämnat remissvar på tre statliga utredningar: Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23), Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50) och Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57).
 • MTM:s synpunkter på utkast till nationell biblioteksstrategi

  Kungliga biblioteket har sedan 2015 i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. I maj 2018 presenterades ett första utkast: Från ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi. MTM har fått möjlighet att lämna synpunkter till detta utkast.
 • Förändringar i Upphovsrättsförordningen tydliggör MTM:s informationsplikt kring framställning och spridning av tillgängliga medier

  En förändring i förordningen tydliggör att MTM, förutom att följa lagen och förordningen, också ska informera om hur vi uppfyller våra skyldigheter. Förändringarna träder i kraft 2018-10-11.
 • Heidi Carlsson Asplund prisad för sitt arbete med att tillgängliggöra bibliotekens tjänster

  Bengt Hjelmqvists pris tilldelas Heidi Carlsson Asplund. Priset instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet, döpt efter biblioteksideologen och humanisten Bengt Hjelmqvist. Vinnaren får ta emot diplom och ett stipendium på 25 000 kronor.
 • Mats Melin är känd som ICA-Jerry. Nu kommer LL-boken om hans liv. Se en intervju i Nyhetsmorgon, TV4.

  Mats Melin är en av Sveriges mest omtyckta skådespelare, känd från Glada Hudik-teatern och ICA-reklamen. Men till skillnad från andra kända skådespelare vet vi nästan ingenting om honom.
 • Punktskriftsuppmärkta valsedlar från Valmyndigheten

  Om du är röstberättigad kan du beställa punktskriftsuppmärkta valsedlar från Valmyndigheten. Du får då hemskickat valsedlar från de nio största partierna, tre blanka valsedlar samt ett informationsblad i punktskrift.
 • MTM tillgängliggör MSB:s broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”

  På initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har MSB och MTM samverkat för att ta fram en punktskriftsversion av broschyren "Om krisen eller kriget kommer". MTM har även tagit fram en inläst version.
 • Nu finns det fler talböcker på somali!

  Sex nya talböcker på somali är nu färdigproducerade som resultat av ett nordiskt samarbete.
 • Användarundersökning punktskrift

  Under våren har MTM gjort en användarundersökning bland punktskriftsläsarna med syfte att få ett underlag för utveckling av produkter och tjänster. Undersökningen visar att många är nöjda.
 • Talboken kommer – nöjda användare visar ny utvärdering

  Att använda MTM:s nya tjänst Talboken kommer (TBK) är enkelt och snabbt – och 98 procent av låntagarna vill fortsätta med tjänsten. Det visar en ny utvärdering om TBK. Även biblioteken är mycket positiva och upplever att hanteringen av talböcker blivit betydligt snabbare och smidigare.
 • Prins Carl Philip besökte MTM

  Prins Carl Philip besökte på tisdagen MTM för att göra ett studiebesök. Prinsen fick information om vår verksamhet, vår framtidsstrategi och våra produkter och tjänster.
 • Regeringsbeslut om MTM

  Regeringen har beslutat att Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska omlokaliseras och finnas i Malmö från och med den 1 januari 2020.
 • Många nöjda med sin taltidning

  Lokalnyheterna är det som lockar mest i tidningen medan börssidorna och sportens resultattabeller är minst intressanta. Det visar Myndigheten för tillgängliga mediers nya läsarundersökning där 400 taltidningsläsare har fått svara på frågor om sina läsvanor och läsupplevelse av taltidningen.
 • Inslag om teckenspråkig litteratur i Kulturnytt P1

  Idag, onsdag, sänder Kulturnytt i P1 ett inslag om teckenspråkig litteratur. MTM:s produktionschef Richard Stones intervjuas om varför tillgång till teckenspråkig litteratur är begränsad.
 • Om dagstidningen som taltidning i Kulturnytt P1

  Dagstidningen som taltidning uppmärksammas idag, tisdag, i ett inslag i Kulturnytt i P1. Kulturnytt berättar att taltidningarna har tappat många läsare. Richard Stones, produktionschef på MTM, tror att det beror på att få vet om att taltidningen finns och hur den nya tekniken fungerar.
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)