En hand som håller i en mobiltelefon.
Information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt, utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. 
  • Läs världen bättre - årets konferens från SDK 9 november 2023

    Att jobba för läsning är en solidarisk handling. Och bättre möjligheter till läsning behövs inte bara i Sverige utan i hela världen. Det är det som Svenska Daisykonsortiet är till för.

  • SDK-konferensen 2022 fokuserade på tjugo år av utveckling

    2022 fyllde Svenska Daisykonsortiet 20 år. Utveckling som begrepp stod därför i fokus på årets SDK-konferens som arrangerades på Studio i Malmö den 17 november 2022. Här kan du ta del av inspelningen i efterhand!

  • Se SDK-konferensen i efterhand

    Vi arbetar alla för våra läsare och vi behöver alla mer kunskap om läsarna. Hur gör vi det bättre för våra läsare? Vad vill de själva ha? Hur ser deras behov och svårigheter ut? Kring dessa frågor cirklade årets SDK-konferens.