En hand som håller i en mobiltelefon.
Information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt, utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. 
  • Teknik som inkluderar

    I november är Svenska Daisykonsortiet tillbaka med en SDK-konferens.

  • Språk och rum, konferens i Malmö 7 november

    Alla ska ha möjlighet att möta litteraturen och språket. Hur skapar vi rum för det mötet? Hur gör vi läsningen tillgänglig? Välkommen till konferensen Språk och rum – att skapa möten för tillgänglig läsning den 7 november på Malmö Börshus!

  • Årsmöte 2019

    Svenska Daisykonsortiets årsmöte 2019 äger rum på Börshuset i Malmö 7 november i anslutning till konferensen Språk och rum – att skapa möten för tillgänglig läsning.