En hand som håller i en mobiltelefon.
Information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt, utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. 
  • Språk och rum, konferens i Malmö 7 november

    Alla ska ha möjlighet att möta litteraturen och språket. Hur skapar vi rum för det mötet? Hur gör vi läsningen tillgänglig? Välkommen till konferensen Språk och rum – att skapa möten för tillgänglig läsning den 7 november på Malmö Börshus!
  • Årsmöte 2019

    Svenska Daisykonsortiets årsmöte 2019 äger rum på Börshuset i Malmö 7 november i anslutning till konferensen Språk och rum – att skapa möten för tillgänglig läsning.
  • Dokumentation från SDK-konferens 2018

    Svenska Daisykonsortiets vision är att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning. Vad innebär detta för att ge alla möjligheter att delta i samhällets demokratiska processer?