En hand som håller i en mobiltelefon.
Information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt, utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. 
  • SDK-konferensens program 2021: Tillgängligare läsning för läsaren

    Den 4 november arrangerar vi 2021 års SDK-konferens. Vi arbetar alla för våra läsare och vi behöver alla mer kunskap om läsarna. Hur gör vi det bättre för våra läsare? Vad vill de själva ha? Hur ser deras behov och svårigheter ut? Kring dessa frågor cirklar årets SDK-konferens.

  • Arbetet med SDK-konferensen är igång!

    Snart är det dags! Vi arbetar alla för våra läsare och vi behöver alla mer kunskap om läsarna. Hur gör vi det bättre för våra läsare? Vad vill de själva ha? Hur ser deras behov och svårigheter ut? Dessa frågor cirklar kring årets SDK-konferens

  • Teknik som inkluderar

    I november är Svenska Daisykonsortiet tillbaka med en SDK-konferens.