En hand som håller i en mobiltelefon.

Information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt, utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. 

  • Dokumentation från SDK-konferens 2018

    Svenska Daisykonsortiets vision är att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning. Vad innebär detta för att ge alla möjligheter att delta i samhällets demokratiska processer?
  • Dokumentation från SDK-konferensen 2017 - Talboken i framtiden

    Nu finns föredrag att ladda hem och filmer att titta på från Talboken i framtiden - SDK-konferensen 2017, som genomfördes 16-17 november i Stockholm.
  • Dokumentationen från SDK-konferensen 2016

    Under dagen mötte vi forskare, pedagoger och studenter som använder tillgängliga medier i det dagliga arbetet och i sina studier. Vi fick även presentationer från nationella och internationella projekt för att öka tillgängligheter till medier. Ta del av dokumentationen!