En hand som håller i en mobiltelefon.

Information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt, utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. 

  • Tillgänglig läsning för demokratin - SDK-konferens 2018

    Svenska Daisykonsortiets vision är att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning. Vad innebär detta för att ge alla möjligheter att delta i samhällets demokratiska processer?
  • Dokumentation från SDK-konferensen 2017 - Talboken i framtiden

    Nu finns föredrag att ladda hem och filmer att titta på från Talboken i framtiden - SDK-konferensen 2017, som genomfördes 16-17 november i Stockholm.
  • Talboken i framtiden - SDK-konferens 2017

    Talboken har länge varit ett självklart alternativ för många personer med syn- och läsnedsättning. Men den ökade produktionen av ljudböcker och andra nya digitala format förändrar läsarnas konsumtionsvanor. Hur kommer behovet av talböcker att se ut? Hur ser talbokens framtid ut?