En hand som håller i en mobiltelefon.
Information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt, utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. 
  • SDK-konferensen 2022 fokuserar på tjugo år av utveckling

    I år fyller Svenska Daisykonsortiet 20 år. Konsortiet bildades för att föra ut den då nya Daisy-standarden. Tjugo år senare befinner vi oss på en annan plats på grund av utveckling. Utveckling som begrepp står därför i fokus på årets SDK-konferens som arrangeras på Studio i Malmö den 17 november 2022, där vi på olika sätt vrider och vänder på detta tema.

  • Se SDK-konferensens i efterhand

    Vi arbetar alla för våra läsare och vi behöver alla mer kunskap om läsarna. Hur gör vi det bättre för våra läsare? Vad vill de själva ha? Hur ser deras behov och svårigheter ut? Kring dessa frågor cirklade årets SDK-konferens.

  • Arbetet med SDK-konferensen är igång!

    Snart är det dags! Vi arbetar alla för våra läsare och vi behöver alla mer kunskap om läsarna. Hur gör vi det bättre för våra läsare? Vad vill de själva ha? Hur ser deras behov och svårigheter ut? Dessa frågor cirklar kring årets SDK-konferens