Uppdrag och regleringar

Du som möter hinder när du läser ska ha möjlighet att läsa på dina villkor. MTM:s uppdrag är att se till att du får den möjligheten. Här kan du läsa mer om vårt uppdrag och regleringarna och lagarna som styr myndighetens verksamhet.

Alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar. MTM samlar och sprider kunskap om läsning för den som har en synnedsättning eller lässvårighet. Vi både främjar forskning kring och utvecklingar nya sätt att göra läsning tillgänglig för alla.

Det är ditt bibliotek som förmedlar talböcker via Legimus direkt till dig som låntagare. Genom MTM kan du också ta del av din dagstidning som taltidning och det går också att få kulturtidskrifter inlästa. Hos oss kan du också låna eller köpa böcker på punktskrift.

Författningssammanställning 2024

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM är en av myndigheterna inom
kultursektorn som kan utnyttja den författningssamling som Statens kulturråd är
ansvarig för (KRFS). I författningssammanställningen kan du läsa mer om detta.

Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) regelförteckning över gällande författningar (PDF, 527 Kb, öppnas i nytt fönster). 

MTM:s verksamhet 2023 utifrån departementens regleringsbrev

Mål för MTM:s verksamhet och krav på återrapportering anges i regleringsbreven från Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet. Regleringsbreven beslutas av regeringen och innehåller de krav och förväntningar regeringen har på MTM.

Regleringsbrev för 2023 från Kulturdepartementet, esv.se, (Öppnas i nytt fönster).
Regleringsbrev för 2023 från Utbildningsdepartementet, esv.se, (Öppnas i nytt fönster).

MTM:s verksamhet 2022 utifrån departementens regleringsbrev

Regleringsbrev för 2022 från Kulturdepartementet, esv.se, (Öppnas i nytt fönster).
Regleringsbrev för 2022 från Utbildningsdepartementet, esv.se, (Öppnas i nytt fönster).

MTM:s verksamhet 2021 utifrån departementens regleringsbrev

Regleringsbrev för 2021 från Kulturdepartementet (PDF, öppnas i nytt fönster)
Regleringsbrev för 2021 från Utbildningsdepartementet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Årsredovisning

Vår årsredovisning för 2021 (PDF, öppnas i nytt fönster)
Vår årsredovisning för 2020 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Samverkan för ökad tillgänglighet

Framtida inriktning för produktion, distribution och konsumtion av taltidningar och talböcker beskrivs i dokumentet Samverkan för ökad tillgänglighet. Regleringsbrevet innehåller regeringens mål- och resultatkrav på MTM samt de finansiella medel MTM får för verksamheten.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)