Hög andel läsare nöjda med talböcker och taltidningar från Myndigheten för tillgängliga medier

Många av läsarna är nöjda med de talboks- och taltidningstjänster som produceras av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det visar tre nya undersökningar som myndigheten låtit göra. Att böcker och tidningar går att läsa för alla har stor betydelse för att kunna vara inkluderad i samhällsutvecklingen.

MTM arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Tre nya undersökningar som myndigheten låtit göra visar att läsarna som använder myndighetens talböcker och taltidningar i hög utsträckning är nöjda. 
- Undersökningarna ger oss viktig information om vad läsarna tycker om våra tjänster. Det gläder mig att så många tycker om vad vi gör. Svaren ger oss också bra underlag till vad vi kan förbättra. För att alla ska kunna vara del av diskussionen om samhällets utveckling krävs det att alla har tillgång till medier och litteratur på likvärdigt sätt, säger Cecilia Broberg, enhetschef för användarstöd på Myndigheten för tillgängliga medier. 

I undersökningarna har läsarna svarat på frågor om MTM:s talböcker, taltidningar och e-tjänsten Legimus där talböcker kan laddas ned. Resultaten redovisas på två sätt: som ett nöjd läsar-index med värden mellan 1 och 100 samt hur hög andel av läsarna som skulle rekommendera respektive tjänst. Resultaten visar: 

  • Talböckerna får ett nöjd läsar-index på 70, taltidningen på 74 och Legimus på 76.
  • 66 procent av läsarna skulle rekommendera taltidningen, 75 procent skulle rekommendera Legimus och 76 procent skulle rekommendera talböckerna. 

Det som gör talböckernas läsare mest nöjda är utbudet av litteratur och hur praktiska och användarvänliga talböckerna är, i synnerhet för läsare med syn- och lässvårigheter. 
Faktorerna som gör användarna av Legimus nöjda är snarlika: att tjänsten är enkel, förenklar läsandet och har ett bra utbud. Taltidningstjänsten, en tjänst för alla med prenumeration på en papperstidning, anses av läsarna vara bra hjälp för synskadade och ett lätt sätt att ta del av nyheter på. 

Resultaten visar också kritik mot MTM:s tjänster. Den gäller framför allt uttal vid inläsningar. Störst kritik får tekniken med en datorgenererad inläsningsröst, talsyntes. Talsyntes används vid inläsning av studenters kurslitteratur. 
- Tekniken för talsyntes utvecklas hela tiden. Det kommer nya röster som klarar betoningar och pauser bättre. I den upphandling som MTM planerar finns höga kvalitetskrav på rösterna, säger Christina Tånnander, projektledare och specialist för MTM:s talsynteslösningar. 

Läsarundersökningarna om talböckerna, taltidningen och Legimus är de första i sitt slag och kommer att följas upp regelbundet. Undersökningen bifogas i sin helhet som bilaga. 

Användarundersökning talboken

Användarundersökning taltidningen.

Användarundersökningen Legimus


Publicerad: 2022-02-23

Sidansvarig: Martin Strandberg

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)