Kvinna som läser punktskrift från en bok som ligger på ett bord.

Älvdalskan får ett eget alfabet i punktskrift

Punktskriftsnämnden, som är en del av MTM, har beslutat att älvdalskan ska göras tillgänglig i punktskrift. Nu startar därför ett projekt där det älvdalska punktskriftsalfabetet beräknas vara klart under våren 2022. Det är ett viktigt steg som gör det möjligt för fler att kunna läsa på sina villkor – även de punktskriftsläsare som inte har svenska som modersmål.

Älvdalskan räknas inte som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige, men har ett tiotal skrivtecken som inte finns representerade i svensk punktskrift. Nu startar MTM ett projekt som leds av Punktskriftsnämnden, med syftet att ta fram ett förslag på hur punktskrift ska utformas för älvdalska.

Projektet kommer bestå av en undersökning av behoven och möjlig användning av det nya punktskriftsalfabetet samt rekommendationer kring hur man kan använda punktskrift på älvdalska. Det handlar också om att säkerställa att punktskriften får en användbar utformning som Punktskriftsnämnden kan ställa sig bakom. Förhoppningen är att ta fram en metod som går att återanvända, dels för andra språk och dels för utvidgningar av den svenska punktskriften.

Att kunna ta del av litteratur, nyheter och samhällsinformation är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Det gäller oavsett vilken funktionsnedsättning eller språklig bakgrund man har. MTM ska förverkliga målen för språklig mångfald och har ett uppdrag att främja de nationella minoritetsspråken och att verka för att tillgängliga medier finns även på andra språk än svenska. Sedan tidigare finns exempelvis det samiska alfabetet i punktskrift, vilket möjliggör för synskadade som talar samiska att läsa på sitt eget språk.


Publicerad: 2021-12-03

Sidansvarig: Sofia Alsterhag

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)