En ung kvinna med jeansjacka lyssnar i vita hörlurar och läser på en surfplatta.
Foto: MTM/Apelöga

Studiedag för skolpersonal

Arbetar du med äldre elever i grundskolan, eller gymnasieskolan, som har någon form av språklig utmaning? Nu arrangerar MTM en fortbildningsdag för dig, tisdag 31 oktober 2023.

Vi tänker oss att du kanske är pedagog, bibliotekarie, arbetar inom elevhälsan eller på annat sätt är intresserad av ungdomars läsning. För dig arrangerar vi en fortbildningsdag som ett hybridevenemang så du kan välja om du vill delta på plats i Malmö (Studio, Nordenskiöldsgatan 24) eller digitalt. För er som deltar på plats avslutas dagen med en lätt lunch klockan 12. Studiedagen är kostnadsfri.

Ta del av studiedagen här: Studiedag för skolpersonal

 

PROGRAM

9-9.40 Språkdidaktik för yrkeslärareUtmaningar och möjligheter

Jenny Edvardsson pratar om hur man som pedagog kan arbeta med elever med varierande språkliga förutsättningar.  Jenny är utbildad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk inom SFI.  Hon arbetat i skolans värld sedan slutet av 1990-talet och är nu verksam vid Högskolan Kristianstad. Hon är författare till en lång rad böcker om läsning.

 

9.40-10.20 Boksamtal i klassrummet.

Anna Klaar (skolbibliotekarie) och Helena Martinsson (svensklärare) från Jacobskolan i Hässleholm pratar om sitt gemensamma arbete med boksamtal i klassrummet.

 

10.20-10.40 Paus

 

10.40-11.00 Min skolgång med dyslexi – Viktor Rönnberg har dyslexi och går på gymnasiet. Han berättar om sin skolgång. Vad han får för stöd från skolan och vad som fungerade bra och mindre bra för honom.

 

11.00-11.40 Så fungerar det med studiestöd på universitet och högskola – Bibliotekarier från universitetsbibliotek (Malmö) berättar hur det fungerar när nya studenter som är behov av tillgängliga medier börjar på universitetet. De presenterar även en undersökning som gjordes 2022 av studenternas upplevelse att studera med talböcker och stödprogram.

 

11.40-12.00 Stöd från MTM och SPSM

MTM och SPSM presenterar vilket stöd man som pedagog och bibliotekarie kan få från de olika myndigheterna.  

 

12.00 Lätt lunch serveras för de som deltar på plats i Malmö.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)