En student och bibliotekarie sitter tillsammans i ett skolbibliotek.
I studien fick högskolestudenter som använder talböcker bland annat tycka till om skolbibliotekens service.

Många studenter nöjda med högskolebiblioteken

Högskolestudenter som använder inläst kurslitteratur är mycket nöjda med bibliotekens service. Det visar en undersökning som MTM gjorde under slutet av 2022. Hela 96 procent tycker att de får ett trevligt och respektfullt bemötande av bibliotekspersonalen

Syftet med studien var att ta reda på mer om studenters inställning till högskolebiblioteken och om inläst kurslitteratur. De medverkande var slumpmässigt utvalda studenter vid högskola som lånat inläst kurslitteratur vid minst två tillfällen under det senaste året.

Studenterna fick svara på frågor kring tre områden:

  1. Hur studenter vid högskola upplever servicen från biblioteken när de beställer eller frågar om inläst kurslitteratur.
  2. Hur studenterna upplever bildbeskrivningar.
  3. Hur nöjda studenterna är med den inlästa kurslitteraturen. 

Service från biblioteken

Studien visade att hela 96 procent av studenterna tycker att de får ett trevligt och respektfullt bemötande av bibliotekspersonalen. 86 procent är nöjda med hjälpen de fått av biblioteken och 75 procent av studenterna saknar ingen hjälp eller stöd från biblioteket. 25 procent uppger dock att de saknar hjälp eller annat stöd från biblioteket. Då handlar det främst om att man vill ha bättre kvalitet på inläsningen, att vissa böcker saknas i Legimus och ovissheten om böckerna hinner bli klara i tid. Äldre studenter svarade i högre utsträckning att de saknar hjälp eller stöd.

Bildbeskrivningar                                                                     

Nästan hälften av studenterna använder aldrig bildbeskrivningar och främsta skälet är att man inte behöver dem. Av studenterna som använder dem är 58 procent nöjda. 26-34-åringar och studenter med dyslexi använder bildbeskrivningar i störst utsträckning. Tabeller och diagram är de bildbeskrivningar som används mest. Även om boken redan finns i Legimus och är gjord utan bildbeskrivningar, kan studenterna be att få den kompletterad om de har behov av bildbeskrivning. Men studien visar att många inte känner till att man kan beställa bildbeskrivningar till sin kurslitteratur i efterhand.

Kurslitteraturen

Majoriteten angav att de skulle rekommendera den inlästa kurslitteraturen. Främsta skälen är att den underlättar inlärningen och förbättrar läsförståelsen. 79 procent av studenterna följer med i den tryckta texten på antingen läsplatta, dator eller i tryckt bok samtidigt som de lyssnar. För att ge den inlästa kurslitteraturen högre betyg och göra studenterna än mer benägna att rekommendera den behöver inläsningsrösten förbättras, man ska kunna markera i texten och uppläsningen av referenser behöver tas bort.

Under våren startar MTM ett utvecklingsarbete kring de områden som studenterna tycker behöver förbättras.

508 studenter deltog i studien.

Vill ha hela resultatet från undersökningen? Kontakta oss på kommunikation@mtm.se.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)