Till höger i bild ett foto av en ung man som sitter på gräset med hörlurar och tittar på en surfplatta. Till höger i bild omslaget till rapporten, som går i lila och vitt, med konturerna av en kvinna som har en uppslagen bok i händerna. Överst står det Frasanpassat radfall.
Foto: Apelöga/MTM samt illustration MTM

Lättläst blir ännu enklare tack vare medvetna radbrytningar

Korta rader med medvetna radbrytningar kan underlätta läsningen. Det visar en färsk undersökning från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Begripsam.

Tidigare forskning visar att förmågan att läsa och ta till sig text påverkas av textens storlek, radavstånd och radlängd. Men hur påverkas läsningen av medvetna radbrytningar, så kallat frasanpassat radfall, som både LL-förlaget och 8 Sidor använder sig av?

För att ta reda på det anlitade MTM Begripsam som tidigare har forskat om texters begriplighet och är experter på design- och utvecklingsprocesser. Begripsam fick uppdraget att undersöka vad två av målgrupperna för lättläst svenska tycker om frasanpassat radfall. I undersökningen ingick även en liten kontrollgrupp utan lässvårigheter.

Alla deltagare fick läsa samma lättlästa texter i två format:

 1. En version med frasanpassat radfall, med korta rader som bryts vid naturliga pauser i texten.
 2. En version med traditionell sättning med korta rader, det vill säga en radlängd på max 55 tecken.

Totalt deltog 62 personer med måttlig eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller med svenska som andraspråk. De fick läsa, diskutera och ta ställning till vilket format på lättlästa texter de föredrog. Resultatet var tydligt. Majoriteten i samtliga grupper föredrog texterna satta med frasanpassat radfall.

– Man ser en rad i taget. Behöver inte sprida sin uppmärksamhet och kan koncentrera sig på några ord i taget, säger en person med svenska som andraspråk som deltog i undersökningen.

Studien är den första delen i ett längre forskningsprojekt.

– Det här är ett intressant resultat, inom ett tidigare outforskat område. Vår undersökning är visserligen liten men visar att alla målgrupper, som ju har olika behov av anpassade texter, tycker att det är enklare att läsa och förstå texterna med frasanpassat radfall. Många beskrev hur de behöll fokus, kunde följa raderna bättre och fick en bättre överblick över innehållet. Vissa argumenterade även för att fler texter, till exempel beslut från myndigheter eller samhällsinformation, borde skrivas med frasanpassat radfall, säger Karin Forsell, Begripsam, som genomfört undersökningen.

LL-förlagets Maria Ramdén ser efter studiens resultat att det finns mer att göra inom området.

– För att få en kompletterande och mer heltäckande bild finns det ett behov av fortsatta undersökningar av andra typer av texter och för andra grupper av läsare. Det finns mycket kvar att undersöka och utveckla inom lättläst, säger hon.

Undersökningen presenterades på ett webbinarium den 19 oktober:

Så blir lättläst ännu enklare - Frasanpassat radfall på MTM:s videosajt

Fransanpassat radfall, (PDF, 2,3 Mb, öppnas i nytt fönster).

Undersökningen

 • 66 personer deltog.
 • Deltagarna hade antingen måttlig eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning, svenska som andraspråk eller deltog som kontrollgrupp.
 • Alla deltagare läste lättlästa texter högt för undersökningsledaren.
 • Varje text lästes i två format, ett med vanliga rader och ett med frasanpassat radfall.
 • Deltagarna berättade hur det var att läsa texterna i de två olika formaten och vilket format de föredrog.
 • Varje läsning registrerades och spelades in med en ögonrörelsekamera.
 • Läsningen skedde både från papper och skärm.
 • Texterna som deltagarna läste valdes ut från lättlästa böcker utgivna av LL-förlaget.
  Frasanpassat radfall
 • Frasanpassat radfall innebär att skribenten medvetet bryter rad där det blir en naturlig paus i texten.
 • Frasanpassat radfall delar upp en mening i hanterbara bitar.
 • Med frasanpassat radfall börjar varje ny mening på en ny rad.
 • Texter med frasanpassat radfall har ojämn högermarginal.
 • Raderna är oftast väldigt korta.

 

Mer information

Lättläst
Lättlästa texter är anpassade för målgrupper som av olika anledningar har svårt att ta till sig skriven svenska. Texterna karakteriseras bland annat av att de är skrivna med vardagliga, lätta ord, korta meningar och rak och enkel handling.

MTM
MTM har uppdrag från regeringen att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig läsning, och arbetar för att alla oavsett förutsättningar ska kunna ta del av böcker, nyheter och samhällsinformation.

Begripsam
Begripsam arbetar för att göra världen enklare och mer begripligt, särskilt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Begripsam medverkar i forskning, genomför projekt och arbetar som konsulter.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)