Så uppfattas MTM som kunskapscentrum

Många bibliotekarier känner till MTM:s arbete och har användning av MTM i sitt arbete. Samtidigt återstår att nå fler med fördjupande kunskaper om tillgänglig läsning, visar en enkät.

Hur kan vi på MTM bli ännu bättre på att nå ut till bibliotekarier i Sverige med mer kunskap om tillgänglig läsning?

För att kunna svara på den frågan genomfördes en undersökning som 1541 personer svarade  på under hösten. Vi är jätteglada att ni var så många som tog er tid att svara på frågorna!

Nu har vi analyserat och sammanställt svaren. Hela 90 procent av de svarande säger att de känner till MTM ganska väl eller mycket väl. Och 92 procent säger att kunskap som de fått från MTM är ganska eller mycket användbar i deras arbete.

Samtidigt finns det önskemål om att MTM ska bli bättre på att nå ut med kunskapsförmedling, både genom modernare webbplatser och med mer innehåll om viktiga framtidsfrågor.

MTM arbetar under 2024 på att ta fram en ny webbplats för mtm.se som vi hoppas ska vara lättare att använda. Och det innebär också att vi kommer ta fram mer material om olika frågor som rör tillgänglig läsning.

Under 2024 erbjuder vi webbinarier om:

  • Vad den nya lagen om tillgängliga e-böcker kommer innebära för biblioteken, 25 april
  • Hur man som förlag kan testa sina e-boksfiler för tillgänglighet (14 mars)
  • Angelägen forskning som rör biblioteksfrågor (första tillfället 7 mars)
  • Tillgänglig kurslitteratur för studenter (konferens i oktober)
  • Lättläst som format för att öka läsningen i samhället (löpande under 2024)

Vi kommer att ta fram vägledningar både för dig som främjar lättläst som format och för dig som förmedlar lyssnande läsning på ett lärosäte.

Det kommer att hända mycket under 2024 så håll utkik i nyhetsbrev och här på vår webbplats om nyheter, webbinarier och erbjudanden som passar just dig.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)