En videokamera filmar en person som sitter på en stor blåaktig scen och tecknar svenskt teckenspråk.
Foto från MTMs seminarium på Bokmässan 2021. Foto: Christian Andersson/Apelöga

Trygghet för unga på internet och tips för att skriva lättläst - möt MTM på Bokmässan 2022

I september samlas litteratursverige på en efterlängtad samlingsplats, Bokmässan i Göteborg. Myndigheten för tillgängliga medier medverkar med fyra seminarier och två montrar för att belysa hur viktigt det är med lika tillgång till läsning och nyheter.

I år lyfter MTM vikten av att skriva lättläst - också om det som är svårt, liksom hur skolan kan göra unga som läser i anpassad skolgång trygga på internet. MTM presenterar arbetet med att förbättra tjänsten Legimus för att fler ska kunna läsa på sina villkor och dessutom samarrangerar MTM ett seminarium om bibliotekens roll i hållbar utveckling.

– Alla har rätt till läsning, oavsett om du har ett läshinder. De här fyra seminarierna ska inspirera fler att arbeta mer inkluderande och tillgängligt. Arrangemangen på Bokmässan är en viktig del i MTM:s arbete med att ge andra kunskaper för att göra läsning tillgänglig för allasäger Hedvig Weibull, kommunikatör på MTM och samordnare för MTM:s aktiviteter på Bokmässan 2022. 

Träffa också LL-förlaget och lättlästa tidningen 8 Sidor i monter C05:20 och hör om utvecklingen av Legimus i montern "Nationella bibliotekstjänster".

 

Boka in MTM:s seminarier i kalendern redan nu:

22 september 10:00 - 10:20, Café Skriva

Skriv lättläst om sådant som är svårt

Fler behöver bli bättre på att skriva om svåra ämnen så att det blir lätt att förstå. Journalisterna Moa Candil och Bengt Fredrikson har mångårig erfarenhet av att skriva lättläst och vill peppa fler att skriva mer begripligt.
I deras nya handbok för skribenter, Skriv lättläst, har de samlat sina erfarenheter av hur man skriver så att så många som möjligt kan förstå och ta till sig information.
I ett samtal med Kristin Nord från MTM berättar de om vad du som skribent behöver hålla koll på när du vill att din text ska vara begriplig och lätt att läsa.

Bengt Fredriksson är författare till ”Vad är problemet med klimatet?” och Moa Candil har skrivit ”Det är vi som bestämmer! Så funkar demokrati” Kristin Nord är verksamhetsutvecklare på Myndigheten för tillgängliga medier.

22 september 15:15 - 15:45, sal H1

Bibliotekens roll i hållbar utveckling?

Tillgång till information och möjligheten att delta i samhällsfrågor är två hörnpelare i arbetet med Agenda 2030 där biblioteken kan göra skillnad. I det här samtalet möter vi tre forskare som med olika perspektiv på hållbar samhällsutveckling diskuterar bibliotekens utmaningar och möjligheter i relation till delaktighet och tillgänglighet. Forskarna kokar ner de viktigaste budskapen från seminarieserien ”Angelägen forskning” som är ett forskarforum och fortbildning för biblioteksmedarbetare. Medverkar gör forskarna Lisa Engström (LU), Joacim Hansson (LNU), Anna Lundh (BHS), samt moderator Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg. Seminariet arrangeras av MTM, Kungliga biblioteket och Kulturrådet.

23 september 9:30 - 9:50 Biblioteksscenen

Legimus byggs om för att fler ska kunna läsa på sina villkor

Bakom kulisserna på MTM:s digitala bibliotek Legimus pågår ett stort ombyggnadsarbete. Precis som i ett fysiskt bibliotek behöver infrastrukturen för läsningen renoveras med jämna mellanrum och just nu byter Legimus plattform för att bli mer användarvänligt i framtiden.

Nya Legimus kommer att fokusera på läsaren och läsning och ska bli tydligare i sitt tilltal. Medan arbetet pågår utvärderas det löpande av en läsarpanel. I det här samtalet kommer du att få höra om nyheter i Legimus och om hur arbetet med att inkludera läsare i processen har sett ut.

Medverkande: Peder Wollinger, Joakim Uppsäll-Sjögren och Pontus Jeppsson

23 september 14:15 - 14:45, sal F4

Så kan skolan hjälpa unga att bli trygga på internet

Hur hittar jag rätt information på internet, och vem kan jag lita på? Det kan vara livsavgörande att kunna svara på de frågorna. Och digital trygghet är också en viktig del av att bli delaktig i samhället. Därför behöver elever i anpassad skolgång få bättre kunskaper och bli bättre rustade för ett digitalt liv. Seminariet leds av MTM:s bibliotekarie med fokus på skolfrågor, Emma Kindblom, och medverkar gör SPSM:s talesperson för intellektuell funktionsnedsättning, Therese Lindahl, som talar med Charlotta Löfgren, författare till LL-förlagets bok Livet på internet och Ella Rosén från Ung i FUB. Rebecka Hinn, som leder arbetet med Skolval 2022 till riksdagen på MUCF, berättar hur skolan kan arbeta med trygga samtal om demokrati och inflytande.

Samtliga seminarier kommer att filmas och vara tillgängliga med skrivtolkning och teckenspråkstolkning.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)