Fortsatt arbete med kvalitet i tal- och punktskriftsböcker

Under året har vi berättat om vårt arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten i våra produkter. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsfrågor och i år har vi satsat extra på talböcker och punktskriftsböcker.

Precis som att fel ibland förekommer i tryckta böcker och tidningar så kan det förekomma fel även i tillgängliga format. Vi vill leverera en bra kvalitet till våra läsare och arbetar därför kontinuerligt med kvalitetsförbättringar. Under året blev vi uppmärksammade på fel i våra talböcker. Fel i inläsningar eller störande ljud ska inte förekomma och vi beklagar att vi inte fångade upp detta innan böckerna nådde våra läsare. Under våren och sommaren har vi gjort en extra satsning på kvalitet i talböcker, men också i punktskriftsböcker och -tidningar.

Genomförda aktiviteter

Här är några av de åtgärder som vi har genomfört:

 • Vi har följt upp rutinerna för kvalitetskontroll med våra talboksleverantörer.
 • Vi har skärpt våra egna interna rutiner för kvalitetskontroll.
 • Vi har gjort extra kvalitetskontroller av utvalda talböcker, både med hjälp av automatiserade kontroller och genom att lyssna igenom dem manuellt.
 • Vi har rekryterat en medarbetare som ska fokusera enbart på kvalitet, i första hand med fokus på talböcker.
 • Vi har följt upp rutinerna för kvalitetskontroll med våra punktskriftsleverantörer.
 • Vi har genomfört korrekturläsning av ett stort antal tidskrifter på punktskrift. Resultatet följdes sedan upp med leverantörerna.

Pågående aktiviteter

Vårt arbete fortsätter och här är några av de pågående aktiviteter som på olika sätt bidrar till att säkerställa en bra kvalitet:

 • Granskning av talboksinläsare
  Vi fortsätter vår granskning av talboksinläsarna och den kvalitet som de levererar. Fokus ligger särskilt på inläsare som läser in talböcker på annat språk än det egna modersmålet. 

 • Fler läsarundersökningar
  För att säkerställa att vi i vår produktutveckling utgår från läsarnas upplevelser och behov planerar vi att genomföra fler läsarundersökningar.

 • Nytt verktyg för kvalitetskontroll av talböcker
  För att kunna erbjuda ett stort och brett utbud av talböcker till våra läsare så håller vi en hög produktionstakt, med upp emot 3000 timmars inläst material varje månad. Vi har inte möjlighet att själva lyssna igenom så mycket material och istället är det våra leverantörer som korrekturlyssnar och rättar till fel innan den inlästa boken levereras till oss. Vi gör sedan automatiserade kontroller av böckerna, samt stickprovskontroller och en fördjupad leveranskontroll av 10 % av böckerna.

  Till de här automatiserade kontrollerna jobbar vi på att lägga till ett nytt verktyg, som söker efter avvikelser mellan det inspelade ljudet och den tillhörande originaltexten. Verktyget kan fånga upp till exempel långa tystnader, saknade textstycken, missljud, brus och annat som inte hör hemma i inspelningen. Så snart verktyget är klart kommer vi att använda det på alla nya produktioner, men även på titlar ur arkivet.

 • Förbättringar av syntetiskt tal
  Vi gör kontinuerliga förbättringar av det syntetiska talet och planerar att uppdatera våra talsyntesröster på svenska och engelska under nästa år. Vissa talböcker med talsyntes kommer att produceras på nytt när de nya rösterna är på plats.  

 • Förbättringar i konvertering till digital text
  När inscannade boksidor ska konverteras till digital text så uppstår ibland fel i texten för att vissa tecken tolkas felaktigt. Det här kan leda till problem framför allt i punktskriftsböcker och talböcker med syntetiskt tal. Det är inte ovanligt att sådana här fel uppstår och utmaningen ligger i att fånga upp och rätta till dem innan de hamnar i den färdiga boken.

  Vi bedriver ett ständigt pågående arbete med att förbättra verktygen för stavningskontroll och se över ordlistorna för att fånga upp så många avvikelser som möjligt. Nu tar vi också ett helhetsgrepp kring detta och ser över teknik, inställningar och rutiner för kvalitetsgranskning för att se om vi kan bli ännu bättre på att fånga upp de här avvikelserna.

Större utvecklingsprojekt

Utöver de här åtgärderna så bedriver vi också flera större utvecklingsprojekt som på sikt kommer att bidra till en bättre läsarupplevelse, bland annat första steget i en omfattande process för att förbättra Legimus. Vi informerar löpande här på webbplatsen om hur projekten utvecklar sig.

 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter på kvaliteten i våra produkter? Hör gärna av dig till vår Svarstjänst!

Telefon: 040 653 27 10, vardagar 8:30 till 12:00
E-post: info@mtm.se 


Publicerad: 2021-09-10
Sidansvarig: Eva-Lena Silwerfeldt

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)