MTM:s remissvar på Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

I januari lämnade utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel in delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) till Utbildningsdepartementet. Delbetänkandet rör den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek.

MTM lämnar nu in ett yttrande över delbetänkandet där tillgång till läsning i tillgängliga format lyfts fram som en viktig faktor för att alla elever ska klara av utbildningens mål. MTM ser övergripande positivt på utredningens förslag och vill särskilt lyfta vikten av att skolbibliotek finns på den egna skolenheten och att de bemannas med personal som har kompetens inom tillgänglig läsning och tillgängliga medier. Detta för att säkerställa den demokratiska rätten för barn och unga med funktionsnedsättning att på likvärdiga villkor få tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation.

MTM föreslår också att den kommande definitionen av skolbibliotek inkluderar en tillgänglighetsformulering och att MTM tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten blir samarbetsparter i alla frågor som rör tillgänglighet och skolbibliotek.

På Regeringens webbsida kan du ta del av alla remissvar (öppnas i nytt fönster)


Publicerad: 2021-06-10
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)