Bilden  visar en närbild på en smarttelefon som hålls av ett par händer av en person som syns med oskärpa bakifrån. På skärmen syns text från en talbok.
Foto: Erika Weiland, Apelöga

Satsning på kvalitet i talböcker

Vi jobbar ständigt med att kontrollera och förbättra kvaliteten i våra produkter. Just nu är vi mitt uppe i en särskild satsning kring talböcker, med anledning av de kvalitetsbrister som våra läsare uppmärksammade oss på tidigare i år. Fel i inläsningar eller störande ljud ska inte förekomma och vi beklagar att vi inte fångade upp detta innan böckerna nådde våra läsare. Här kan du läsa mer om vad vi har gjort under våren för att komma tillrätta med de här problemen och för att höja kvaliteten i våra talböcker ytterligare.

Skärpning av befintliga kontrollrutiner

För att du som läsare ska ha tillgång till ett stort och brett utbud av litteratur så har vi en hög produktionstakt, med runt 3500 nya talböcker varje år. Med så stor produktion har vi på MTM inte kapacitet att korrekturläsa varje bok själva, utan det ingår i uppdraget för de inläsningsföretag som vi anlitar. Leverantören korrekturläser den inlästa talboken och åtgärdar eventuella avvikelser innan boken levereras till oss, tillsammans med en rapport över vilka avvikelser som har noterats. Vi genomför sen en leveranskontroll av mer teknisk natur och gör stickprovskontroller i böckerna. Dessutom gör vi mer fördjupade kontroller av 10 % av böckerna, alltså ungefär 350 böcker per år.

De här rutinerna, som vi haft sedan flera år tillbaka, borde ha fångat upp den typ av fel som uppmärksammades tidigare i år. I de här fallen kan vi bara beklaga att rutinerna inte följts som de ska. Därför arbetar vi intensivt tillsammans med alla leverantörer av inläsningar för att se till att rutinerna fungerar, att de är tydliga och att de följs.

Nya typer av kvalitetskontroller

Utöver att säkerställa att de befintliga kontrollerna utförs som de ska så har vi under våren utvecklat nya typer av kontroller, som komplement till de befintliga. Vi utvecklar bland annat en teknisk lösning som kan användas för att jämföra inläsningen med den skrivna originaltexten och för att fånga upp avvikelser i ljudet, som onormalt långa pauser eller störande ljud.

Den här tekniken kommer vi att använda på nyproducerade böcker, men också för att granska böcker i det befintliga beståndet. I Legimus finns mer än 140 000 titlar, inspelade från 50-talet och framåt med allt vad det innebär av skiftande ljudutrustning och inspelningsteknik. Granskningarna av det befintliga beståndet kommer att göras systematiskt och pågå under lång tid.

Utöver leverantörens korrekturläsning och de här automatiska kontrollerna så genomför vi själva också en extra genomlyssning av vissa talböcker. Det gäller framförallt talböcker utan text.

Granskning av inläsare och nya talsyntesröster

Parallellt med de tekniska kvalitetskontrollerna så granskar vi också talboksinläsarna och den kvalitet som de levererar. Just nu tittar vi särskilt på inläsare som läser talböcker på annat språk än det egna modersmålet. 

Vi jobbar dessutom med ständiga förbättringar av det syntetiska talet och uppdaterar våra talsyntesröster på svenska och engelska med modernare teknik. Vissa talböcker med talsyntes kommer att produceras på nytt när de nya rösterna är på plats.  

Hör av dig till oss med dina synpunkter

Arbetet med att säkra och förbättra kvaliteten pågår ständigt och vi är tacksamma när läsare hör av sig till oss med synpunkter. Med ett stort bestånd producerat under många decennier så kommer det sannolikt att upptäckas fler avvikelser i böckerna. Vi tar detta på stort allvar och åtgärdar snabbt när något inte håller rätt kvalitet.

 

Om du har synpunkter som du vill dela med dig av så kontakta gärna vår Svarstjänst:

E-post: info@mtm.se
Telefon: 040 653 27 10
Öppet måndag till fredag, 8:30 till 12:00.


Publicerad: 2021-05-31
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)