Bilden visar omslaget på den taktila bilderboken Fem små apor.
Barnramsan Fem små apor har tillgängliggjorts som taktil bilderbok av illustratören Maria Beskow. Foto: Anette Säfström

Barnramsan om de busiga aporna finns nu som taktil bilderbok

Den populära barnramsan Fem små apor har nu tillgängliggjorts som taktil bilderbok och är formgiven av illustratören Maria Beskow.

Boken är främst tänkt för yngre, kanske också bildovana barn och innehåller därför inte så många detaljer, men däremot många upprepningar.

På textsidan kompletteras ramsan med ett fåtal ritade tecken, enligt TAKK: tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Tecknen är noga utvalda för att illustrera bärande, betydelsefulla ord i berättelsen. De är tänkta som ett stöd för den vuxne som ska förmedla berättelsen till barnet och kan på detta sätt locka till läsupplevelse också för barn med andra funktionsnedsättningar än synnedsättning.

Boken inleds med handrörelser (som finns med i förlagan Lilla barnkammarboken) som den vuxna kan göra tillsammans med barnet.

Från idé till färdig bok

Med start under 1990-talet har MTM hittils producerat cirka 90 taktila titlar. En av dem som arbetar med att ta fram dessa böcker är Eva Bengtsson:

– Jag ansvarar för produktionen men är långtifrån ensam. I 2019 års urvalsgrupp ingick hela sju personer. Tillsammans bestämde vi bland annat vilka titlar som skulle bli årets taktila bilderböcker och nu påbörjar vi snart arbetet med urvalet för 2021 års produktion. Ett urval som inte är helt enkelt, berättar Eva.

Texten i en taktil bilderbok ska kunna bära sig själv och inte behöva bildstöd för att vara begriplig.

– De tryckta bilderna förenklas av formgivaren så att de blir lättare att förstå. Därefter bedömer jag tillsammans med andra bild- och materialförslaget samt hjälpts åt att korrekturläsa samt kontrollera tryck och kvalitet när det blir dags.

Flera titlar planeras

MTM gör tre taktila bilderböcker per år. Kommande två titlar är Titta en kanin! vars förlaga är skriven av Helena Bross och Kadri Ilves och Start och full fart som bygger på förlagan av Fhiona Galloway. Här finns något såväl för yngre bildovana barn som för äldre, mer läsvana barn.

Hur lång tid tar produktionen av en taktil bilderbok?

– Den tar lång tid, cirka ett år från idé till färdig bok. Anledningen till detta är att produktionen består av olika delmoment och flera av dessa är väldigt tidskrävande, berättar Eva.

Boken är slutslåld.


Publicerad: 2020-10-09
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)