En videokamera står riktad mot en blåaktig studio och i taket finns gula och vita lampor. I kamerans skärm syns en man som ler.
Foto: Apelöga/MTM. Bilden är tagen vid ett tidigare seminarium.

Nå fler med livsviktig information - konferens 9 mars

Du som arbetar i offentlig sektor har en nyckelroll för att kunna skydda och stötta alla i Sverige med begriplig och tillgänglig information. God kommunikation är särskilt viktigt under en kris och kan rädda liv.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anordnar MTM en kostnadsfri konferens om tillgänglig kris- och samhällsinformation torsdag 9 mars mellan klockan 9:00 och 11:00. 

Under konferensen presenteras en ny vägledning för kommunikatörer som syftar till att ge stöd och verktyg för att nå ut till alla, oavsett förutsättningar. Vägledningen har tagits fram av Vetenskap & Allmänhet, och baseras på en rapport från MSB och MTM.

Du hittar vägledningen i sin helhet här: Vägledning för tillgänglig samhällsinformation (mtm.se)

Här hittar du den kunskapsöversikt kring tillgänglig krisinformation som vägledningen huvudsakligen bygger på: Inkluderande kris- och samhällsinformation (mtm.se)

Konferensen 9 mars 2023 går igenom hur du gör information lätt att ta till sig och tillgänglig för alla. Du får också tips om hur du kan arbeta för att verkligen nå alla, oavsett målgruppernas förutsättningar. Dessutom får du råd och inspiration kring att skriva lättläst och höra hur nyhetsredaktionen 8 Sidor arbetar med nyheter på lätt svenska.

Konferensen görs i hybridform med hjälp av Altitude Meetings på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö och sänds via vår webbplattform Screen9, (Öppnas i nytt fönster).

Anmäl dig via Ungapped.com, (Öppnas i nytt fönster).

Program (kan komma att ändras)

9:00 Välkomna!

9:05 – 9:30 Presentation av Vägledning för tillgänglig samhällsinformation Gustav Bohlin, Vetenskap & Allmänhet

9:30 – 10.00 Samtal med Gustav Bohlin, VA, representant från MSB, MTM och läsare. Möjlighet för publiken att ställa frågor.

10:00 – 10.10 Paus

10:10 – 10.40 Samtal mellan kommunikatörer i offentlig sektor om lätt svenska som verktyg för att nå fler.

10.40 – 11:00 Marie Hillblom, chefredaktör 8 Sidor, om att skriva nyheter på lätt svenska.

Konferensen skrivtolkas simultant och tolkas även live till teckenspråk. Den kommer att spelas in och finnas tillgänglig i efterhand.

Konferensen arrangeras av MSB och MTM i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)