Angelägen forskning: Bibliotek och beredskap

Många bibliotek arbetar med att skapa beredskap – men beredskap för vad? Ta del av samtalet 7 mars 09:00-10:00.

Svaren på den frågan kan finnas i den nya rapporten Hoten mot kulturarven – En analys av aktörsdrivna hot mot kulturarv i Sverige, utgiven av Totalförsvarets forskningsinstitut. Anna McWilliams är docent i arkeologi och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. I rapporten som Anna McWilliams har skrivit rapporten på uppdrag av Riksantikvarieämbetet identifieras hot mot kulturarvssektorn. Det handlar om hot mot samlingar, men också om cyberhot och informationspåverkan mot verksamheten, som kan ske i fredstid och gråzon, likaväl som vid väpnad konflikt.

Linda Wagenius är biblioteksutvecklare på Region Gotland, där biblioteken har arbetat med att identifiera sin roll inom det civila försvaret och påbörjat en planering för att kunna fortsätta sin verksamhet även i ett kritiskt läge.

I detta Angelägen forskning samtalar Anna och Linda om hur bibliotek kan planera för sin beredskap utifrån de hot som kan komma med att vara en öppen verksamhet som ska värna allmänhetens demokratiska rättigheter. Hur förhåller sig folkbibliotekens verksamhet till kulturarvsaktörernas? Vilka delar av hoten som Anna McWilliams identifierat är relevanta för folkbiblioteken? Och hur kan man praktiskt arbeta för att vara beredd?

Ta del av Angelägen forskning via Digitekets webbplats: www.digiteket.se/angelagenforskning

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)