Ny rapport ökar kunskapen om skrivtolkning

MTM ger nu ut den första rapporten på svenska om skrivtolkning. En form av tolkning som vuxit mycket de senaste åren och som gör det möjligt för personer med hörselnedsättning och hörande att kommunicera direkt med varandra.

Skrivtolkning används överallt i samhället: i sjuk­vården, rättsväsendet, skolan, vid föredrag och föreläsningar, oftast av personer som fått sin hörselskada i vuxen ålder men även av barndomsdöva som annars ofta nyttjar teckenspråkstolkning. Det är en form av simultantolkning som går från tal till skrift, normalt inom samma språk. Tolken skriver i realtid vad en hörande person säger till en person med hörselnedsättning som läser texten från en skärm.

Trots att det är en av de största tolkningsformerna i Sverige finns det lite forskning på området i jämförelse med teckenspråkstolkning och tolkning mellan olika talade språk. Den här rapporten bidrar till mer kunskap och uppmuntrar även till vidare diskussion och forskning.

Rapporten har skrivits av forskare inom området, lärare i skrivtolkning och praktiserande skrivtolkar. Kapitlen berör teman som skrivtolkningens historia i Sverige, internationell forskning, skrivtolkutbildning, skillnader mellan språket i tal och skrift, tolketik, utrustning och aktuella tendenser inom svensk skrivtolkning, till exempel distanstolkningens snabba utveckling under coronapandemin.

Rapporten är ett samarbete mellan Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Stockholms universitet och Södertörns folkhögskola och riktar sig till alla med intresse för skrivtolkning och tillgänglighetsfrågor. Den finns att läsa och ladda ner som tillgänglig PDF på mtm.se. En talboksversion är under produktion och kommer att finnas i Legimus. Den kommer framöver också att finnas som tryckt bok.

Läs rapporten om skrivtolkning 

 

Redaktörer för rapporten är:

  • Ulf Norberg, docent i översättningsvetenskap vid Stockholms universitet
  • Ursula Stachl-Peier, docent i översättningsvetenskap vid Graz universitet i Österrike
  • Maria Laurin, skrivtolk och TSS-tolk samt ansvarig för skrivtolkutbildningen vid Södertörns folkhögskola
  • Jenny Therén, skrivtolk och TTS-tolk samt teckenspråks- och dövblindtolk, Region Västra Götaland Victoria Öjefors Quinn, skrivtolk, Region Gotland
  • Liisa Tiittula, emeriterad professor i tyska språket och tysk översättning vid Helsingfors universitet.

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)