Samlad kunskap om lyssningsläsning hos studenter

En helt ny kunskapsöversikt ger både insikter och verktyg för den som möter studenter i behov av lyssningsläsning.

Antalet studenter med funktionsnedsättning som studerar på högskola och universitet ökar, både i Sverige och internationellt. Därför är det viktigt att alla som möter studenter har kunskap om lyssningsläsande som ett sätt att studera.

Nu finns en efterfrågad kunskapsöversikt i ämnet: Lyssningsläsning i högre utbildning (mtm.se)

Den visar att universitetslärare och bibliotekarier spelar en stor roll för att främja och utveckla en akademisk litteracitet. Men det är viktigt att universitetslärare och bibliotekarier får kontinuerlig utbildning i inkluderande pedagogik.

Det är ett par av slutsatserna i kunskapsöversikten som MTM och Malmö universitet har tagit fram tillsammans. I den listar författarna tydliga rekommendationer till alla som möter studenter på universitet och högskolan:

  • Var medveten om att varje student har individuella behov, men tänk inkludering från början.
  • Betrakta lyssningsläsning som en rättighet för studenter som möter läshinder och sträva efter att tillgodose den på lika villkor.
  • Utveckla förståelse för lyssningsläsning som en del av en akademisk litteracitet som studenter behöver stöd i att utveckla.
  • Främja användningen av flera sinnen i lyssningsläsningen såsom taktila inslag.
  • Utveckla förståelse för hur parallell ögon- och lyssningsläsning kan vara ett stöd för studenter med lässvårigheter.
  • Tänk på att skapa universellt utformade dokument som kan läsas av alla.
  • Kontinuerlig fortbildning inom området inkluderande pedagogik.

Ta del av hela kunskapsöversikten här: Lyssningsläsning i högre utbildning (mtm.se)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)