Ny riktlinje för att motverka missbruk av MTM:s produktioner

I Sverige har alla med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text rätt att kunna läsa litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån sina förutsättningar. MTM har i uppdrag från regeringen att göra det möjligt. Därför finns Legimus, ett digitalt bibliotek med talböcker och andra tillgängliga format som MTM producerar med stöd av ett undantag i upphovsrättslagen. Nu lanserar MTM en ny riktlinje som ett stöd i arbetet med att motverka otillåten användning av Legimus.

Legimus är idag ett av de viktigaste verktygen i Sverige för att förmedla tillgänglighetsanpassad litteratur till personer med läshinder. Genom ett undantag i svensk upphovsrättslagstiftning har personer med en viss typ av läshinder rätt att kunna ta del av den produktion av litteratur som finns i Legimus.

Så ser missbruket ut idag

Tyvärr förekommer det visst missbruk av Legimus. MTM har hanterat ärenden där användare lagt ut litteratur producerad av MTM på internet så att den är åtkomlig för andra. Det har också förekommit fall där användare skaffat sig tillgång till ett konto i Legimus på felaktig grund och fall där inloggningsuppgifter delats och spridits vidare till obehöriga. MTM accepterar inget missbruk av vår produktion och arbetar på olika sätt för att förhindra det.

Så arbetar MTM för att motverka missbruket

Utöver ett ständigt pågående arbete med den tekniska säkerheten i Legimus utbildar MTM kontinuerligt registrerare vid bibliotek som har i uppgift att förmedla Legimuskonton till användare.

MTM har också tagit fram en ny riktlinje för arbetet med att motverka otillåten användning av vår produktion. I riktlinjen framgår det vilka konsekvenser det innebär för användaren. Inledningsvis handlar det om att varna användaren att otillåten användning inte accepteras. Om missbruket fortsätter kan avstängning och polisanmälan bli aktuellt, beroende på missbrukets omfattning.

Riktlinje för hantering av missbruk av MTM:s produktioner, (PDF, 229 Kb, öppnas i nytt fönster).

Läs mer på mtm.se – om upphovsrätten och hantering av missbruk av MTM:s produktioner

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)