MTM adjungeras till nytt läsråd

Regeringen har inrättat ett nytt läsråd inom Kulturrådet. Läsrådet ska vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet och Myndigheten för tillgängliga medier är en av två adjungerande myndigheter som kopplas till rådet.

För att kunna arbeta för ökad läsning i samhället bedömer regeringen att läsfrämjande insatser bör samordnas i högre utsträckning än i dag och det är därför man nu inrättar ett nytt läsråd. Läsrådet blir ett särskilt och permanent organ inom Statens kulturråd och ska bland annat bidra till det läsfrämjande arbetet och lämna förslag på olika insatser. Rådet ska också skapa förutsättningar för samverkan mellan aktörer inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet.

Riksdagen har efter regeringens förslag beslutat att avsätta 10 miljoner kronor årligen till läsrådet. Förutom MTM är Statens skolverk adjungerande och Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin är ordförande.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind framhåller att läsrådet är en viktig strategisk insats för läsfrämjandet i Sverige. Genom att MTM och Statens skolverk ingår i rådet skapas möjligheter för myndighetssamverkan inom läsfrämjandeområdet, vilket hon berättade om under gårdagens seminarium på Bokmässan 2021 då nyheten lanserades.

– MTM ser läsrådet som en viktig plattform i arbetet för att alla ska kunna läsa på sina villkor. Genom rådet kan vi än mer fördjupa de samarbeten vi har idag och hjälpa till att maximera effekten av alla de läsfrämjande insatser som pågår runt om i landet. Vi hoppas kunna bidra med myndighetens kompetens och erfarenhet kring den betydelse som tillgänglig läsning spelar för möjligheten att vara delaktig i samhälls- och kulturlivet, säger MTM:s generaldirektör Magnus Larsson.

 

Utöver adjungerade medlemmar från MTM och Statens skolverk består rådet av:

  • Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet
  • Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen
  • Ingela Korsell, författare
  • Elin Nord, universitetsbibliotekarie Göteborgs universitet
  • Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap, Malmö Universitet
  • Helya Riazat, rektor Järvaskolan
  • Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare Berättarministeriet
  • Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan

Läs regeringens pressmeddelande om läsrådet (öppnas i nytt fönster). 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)