Produktionsproblem ger osäkra leveranser av e-textformat

I nuläget och fram till sommaren 2022 är leveranserna av e-textböcker för programmet Textview ytterst osäkra. Detta medför att väntetiderna för låntagare som måste ha e-textböcker för programmet Textview kan bli långa. Orsaken är att leverantören med kort varsel har tvingats begränsa sin verksamhet, som upphör helt vid årsskiftet.  

E-textböcker för programmet Textview är ett format som framför allt används av högskolestudenter med synnedsättning för att läsa böcker med hjälp av digital punktskriftsdisplay, eller en lokalt installerad talsyntes. E-textböcker för programmet Textview  utgör cirka 100 titlar per år, av cirka 4000 totalt.  

Ersätts med Epub3

E-textböcker för programmet Textview  ska ersättas med tillgängliga e-böcker i Epub3-format. Övergången till Epub3 som ersättare är planerad sedan tidigare och leder till bättre tillgänglighet för olika typer av innehåll, exempelvis tabeller, matematik eller fonetik. Epub3 går också att läsa på Macdatorer och mobila enheter, vilket inte är möjligt med Textview, som används för dagens e-textböcker. På grund av situationen som nu har uppstått skyndar vi på övergången. Målet är att ha övergången klar till sommaren 2022 men tidplanen är än så länge preliminär.  

Låntagarens behov avgör 

Vi kommer att tvingas prioritera hårt när det gäller e-text och gör därför en noggrann individuell prövning. Dels utifrån låntagarens behov, dels utifrån vilket verk det handlar om. En del böcker fungerar också som talböcker istället. Vi jobbar för att övergången till Epub3 ska bli så smidig som möjligt. 

Välkomnar testpiloter

Vi välkomnar låntagare som vill vara testpiloter för Epub3 under våren och då rapportera in vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas och förbättras. Kontakta MTM om du vill bli testpilot. För fler frågor om produktionen av e-text kontakta vår Svarstjänst: info@mtm.se, 040 653 27 10 (måndag till fredag kl 08.30-12.00) 

Utskick från mtm.se till registrerare på universitet och högskolor via ungapped.com, (öppnas i nytt fönster.


Publicerad: 2021-11-23

Sidansvarig: Martin Strandberg

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)