Internationella läskunnighetsdagen: MTM lyfter värdet av nätverk för tillgänglig läsning

Idag den 8 september, på den internationella läskunnighetsdagen, publicerar MTM tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Norden och Schweiz som verkar för den demokratiska rätten till information, ett uttalande där vi pekar ut en gemensam riktning framåt:

  • Vi vill skapa ett nätverk för att tillsammans arbeta med tillgänglig läsning och inkluderande bokutgivning i samverkan med bokbranschen.
  • Vi vill dela vår kunskap om läsarnas behov och hitta lösningar för hur vi bäst kan möta dessa behov som myndigheter, organisationer och marknadsaktörer.
  • Vi vill främja universell utformning och sträva efter att alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

Bakom denna gemensamma skrivelse står förutom MTM också danska Nota, norska NLB, isländska HBS, finska Celia och schweiziska SBS, organisationer som alla verkar för att personer med funktionsnedsättning eller andra lässvårigheter ska kunna läsa på sina villkor.

Spelplanen för tillgänglig litteratur, nyheter och samhällsinformation är under transformation. Vi ser idag hur olika aktörer i samhället arbetar mot ökad tillgänglighet i sina produkter och tjänster. En mycket glädjande utveckling, som också förstärks genom lagstiftning, såsom det kommande tillgänglighetsdirektivet, som ställer krav på att e-böcker ska ges ut i tillgängliga format.

Vi ser fram emot att skapa nya lösningar och tillsammans vägleda bokbranschen med vår kunskap om läsarnas behov och tillgängliga format.
Läs den gemensamma skrivelsen här (Word-dokument, öppnas i nytt fönster)

FAKTA: Digital delaktighet i fokus på årets internationella läskunnighetsdag

Internationella läskunnighetsdagen, International Literacy Day, har uppmärksammats av Unesco sedan 1967. Internationella läskunnighetsdagen den 8 september är ett sätt att påminna världen om vikten av läs- och skrivkunnighet – en mänsklig rättighet och grunden för allt lärande. Årets läskunnighetsdag sätter särskilt fokus på arbetet med att minska den digitala klyftan, något som blev extra tydligt under pandemin.
Läs mer på Unescos webbsida (öppnas i nytt fönster)

Här finns länkar till organisationerna i de andra länderna:

Celia, Finland (öppnas i nytt fönster)
HBS, Island (öppnas i nytt fönster)
Norsk lyd- och blindeskriftbibliotek (NLB), Norge (öppnas i nytt fönster)
Nota, Danmark (öppnas i nytt fönster)
Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS), Schweiz (öppnas i nytt fönster)

 


Publicerad: 2021-09-08
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)