Ansökan för att tillgängliggöra din kulturtidskrift som taltidning är nu öppen

Från och med 1 januari kommer Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) förändra det taltidskriftstöd som riktar sig till kulturtidskrifter. Tidigare har kulturtidskrifter kunnat ansöka om ett bidragsbelopp för kostnader i samband med taltidningsanpassning. Från och med hösten 2023 ansöker kulturtidskrifter i stället om att få sin tidskrift producerad och distribuerad som taltidning av MTM. Ansökningsperioden för 2024 är öppen mellan 6 och 27 november 2023. 

Varför genomförs ändringen?  

MTM arbetar för att alla ska kunna läsa på sina villkor. Vi ser en möjlighet att framöver kunna stötta kulturtidskrifter med en mer komplett taltidningsprodukt och digitalisera produktionen. Genom att erbjuda kulturtidskrifter ett ansvar för produktion och distribution säkerställer MTM möjligheten att i framtiden utveckla taltidningen utifrån läsarnas behov. Vi hoppas att det även kommer innebära att fler kulturtidskrifter vill ges ut som taltidning till våra läsare. MTM kommer driva förändringen som ett pilotprojekt under tre års tid där vi kontinuerligt kommer utvärdera våra riktlinjer, produktion och distribution.  

Hur kommer det att fungera?  

  • Kulturtidskriften skickar in en ansökan till MTM på årlig basis. Blir ansökan godkänd kommer MTM ansvara för att producera tidskriften till taltidning och se till att den går att läsa med olika typer av läsutrustning. Bara personer som möter läshinder som grundar sig i en funktionsnedsättning har rätt att läsa tidskriften som taltidning. 
  • Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2024 och utgör ett pilotprojekt som kommer att pågå i tre år och därefter utvärderas. Om det vid utvärdering visar sig att den nya formen är hållbar kommer den nya formen att implementeras permanent.
  • Inget ekonomiskt stöd kommer längre att ges ut till tidskriften för att själv producera och distribuera den som taltidning.
  • För en definition av vad som avses med kulturtidskrift, se MTM:s riktlinjer för tillgängliggörande av kulturtidskrift som taltidning (DNR MTM 2023/504).  

Ta del av riktlinjerna.

Så här går ansökan till  

Kulturtidskrifter ansöker om att få sin tidskrift producerad och distribuerad som taltidning av MTM via ett e-formulär på MTM:s hemsida. Ansökningstiden för 2024 öppnar 2023-11-06 och stänger 2023-11-27.

Ansök om taltidningsproduktion och distribution för kulturtidskrifter.   

Frågor?  

Frågor om taltidningsproduktion och distribution för kulturtidskrifter ställs till MTM:s Kontaktcenter.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)