Kommentarer till namninsamlingen ”Vi kräver att MTM höjer ambitionsnivån!”

Våren 2020 kom det till vår kännedom att det skapats en namninsamling kallad ”Vi kräver att MTM höjer ambitionsnivån!” innehållande 13 punkter med krav på myndigheten.

Vi är tacksamma för alla synpunkter och all återkoppling vi får som bidrar till en bättre läsupplevelse. En del av de krav som förs fram på listan möter vi redan idag. Övriga krav tar vi med oss som bidrag till vårt fortsatta utvecklingsarbete och vi arbetar med förbättringar inom alla de områden som listan berör.

Här nedanför hittar du hela listan tillsammans med våra kommentarer, som uppdaterades i mars 2022.

Har du synpunkter eller något annat du vill dela med dig av gällande våra produkter och tjänster? Hör gärna av dig till vår Svarstjänst!

Öppettider: måndag till fredag, 08.30 till 12.00
Telefon: 040 653 27 10
E-post: info@mtm.se

Här är de 13 punkterna från namninsamlingen ”Vi kräver att MTM höjer ambitionsnivån!” tillsammans med våra kommentarer.

1. MTM ska korrekturläsa det material man levererar

Vår kommentar: Vi är väl medvetna om att korrekturfel påverkar tillgängligheten negativt, inte minst i punktskrift, och vi jobbar kontinuerligt med förbättringar på det här området. Vår produktionsvolym är dock för stor för att vi ska ha möjlighet att korrekturläsa allt manuellt. Istället jobbar vi så här:

  • Fel i texten kan uppstå då ett scannat underlag tolkas från bild till digital text och risken för fel varierar beroende på svartskriftens typsnitt, tryckkvalitet o likn. Vi använder verktyg för att automatiskt fånga upp fel som uppstått under scanningen (i tolkningen från bild till digital text), så att vi kan bedöma och korrigera dem. När vi inför ett nytt produktionssystem passar vi också på att förfina våra verktyg för att fånga upp och korrigera såna här fel.
  • Vi kör texten mot ordlistor för att fånga upp okända ord och hantera dem. Här jobbar vi på en lösning för att kontinuerligt kunna uppdatera ordlistorna, vilket ger bättre träffsäkerhet i felrapporterna och i slutändan minskar antalet fel som letar sig hela vägen till läsaren.
  • Vi gör stickprovskontroller på delar av texten.
  • Det kan också finnas fel i underlaget vi får från förlaget, alltså fel som också finns med i den tryckta boken. När vi upptäcker uppenbara stavfel korrigerar vi dem.


2. På Legimus, vid sökfältet kan man välja att kryssa i endast talböcker. Det ska finnas motsvarande kryssruta för enbart punktskrift.

Vår kommentar: Den här möjligheten finns redan idag under Utökad katalogsökning. I den nya versionen av Legimus.se som är under utveckling finns bättre möjligheter att anpassa sökresultaten efter egna behov och intressen.

3. Inbindningen skall vara av god kvalité så att boken går att bläddra i och att läsa om ett flertal gånger.

Vår kommentar: Vi jobbar ständigt med kvalitetsförbättringar för så god hållbarhet som möjligt. Här har vi gjort en avvägning mellan kvalitet och kostnad när det gäller engångsmaterial och vi är medvetna om att det kan finnas problem med nuvarande inbindning och vi byter också ut spiralen vid behov. Tack för återkopplingen, vi tar med oss detta i förbättringsarbetet.

4. Punktskriften ska följa vedertagen standard t ex när specialtecken används.

Vår kommentar: Vi följer Punktskriftsnämndens Svenska skrivregler för punktskrift i all punktskriftsproduktion. Det finns utmaningar där det idag saknas vedertagen standard, ett aktuellt exempel är emojis (det finns ca 3000).

5. Om kurslitteratur redan finns inläst, ska en student ändå ha rätt att få den både på punktskrift och i elektronisk form.

Vår kommentar: Den här möjligheten finns redan idag.

6. I punkttidningar ska vara fullständiga innehållsförteckningar med både sidnummer och volymangivelse i varje volym.

Vår kommentar: I dagsläget finns det innehållsförteckning i första volymen, och att lägga till det i varje volym påverkar kostnaden. I nuläget erbjuder vi dock tidningar som till stor del innehåller recept såsom Allt om mat och Vego (ny tidning) med innehållsförteckningar i varje volym.

7. Böcker på andra språk än svenska ska produceras med rätt teckentabell i punktskrift.

Vår kommentar: Vi förstår önskemålet. Samtidigt är vi medvetna om komplexiteten eftersom det också ställer vissa krav på punktskriftsläsaren, t ex att behärska de skiljetecken och andra tecken som skiljer sig åt i punktskriftsalfabetet på olika språk. Vi arbetar kontinuerligt med att öka funktionaliteten i det egna produktionssystemet när det gäller produktioner på andra språk än svenska, för att så långt som möjligt möta individuella behov och önskemål från våra läsare.

8. Det ska gå att välja punktskrift med förkortningar både på svenska och andra språk.

Vår kommentar: Den här möjligheten finns redan. Kortskrift finns med i vår utvecklingsplan för implementering i vårt eget produktionssystem. Utvecklingen av systemet för produktioner på andra språk än svenska innefattar också förkortad punktskrift.

9. Tidningen Vi Punktskriftsläsare ska inte vara ett allmänt skyltfönster för MTM. Den ska handla om punktskrift.

Vår kommentar: När vi planerar innehållet i Vi punktskriftsläsare utgår vi ifrån vad vi tror att läsaren är intresserad av och vad vi tycker är viktigt att nå ut med till målgruppen för tidningen. I omvärldsbevakningen ingår även att berätta för läsarna om utvecklingen inom punktskrift och saker som händer på MTM och i Punktskriftsnämnden som rör det taktila området. Vi punktskiftsläsares redaktion finns till för läsarna och vi uppmuntrar läsare att höra av sig med förslag på innehåll.  

10. Inläsare måste tala bokens språk flytande och brytningsfritt.

Vår kommentar: Ja, vår ambition är alltid att inläsarna ska ha det aktuella språket som modersmål. För språk som är små i Sverige är det en utmaning att hitta inläsare som uppfyller kraven. När vi inte gör det prioriterar vi ändå att tillhandahålla boken, genom att anlita en inläsare som talar språket väl även om det inte är modersmål. Alternativet vore att inte tillhandahålla boken alls.

Det kan också gälla akademiska titlar då inte bara språket är viktigt, utan också ämneskunskapen. När vi inte hittar någon inläsare som uppfyller båda kraven kan vi tillåta en inläsare som är ”near native speaker”.

Tillsammans med våra producenter arbetar vi för att utöka inläsardatabasen så att vi får en mångfald av inläsare med spridning i språk och ämnen.

11. Samtliga böcker på engelska som lästs in av personer som inte har engelska som modersmål ska bytas ut och köpas in från RNIB eller motsvarande.

Vår kommentar: Olika länder har olika upphovsrättslagar och olika produktionsstandarder, så inköp är inte alltid möjliga. Vi deltar aktivt i intressegrupper och organisationer som arbetar för att underlätta arbetet med att kunna dela med sig av tillgängliga titlar mellan länder.

12. Den nuvarande talsyntesrösten som läser in svenska böcker måste bytas ut till en som håller lika god eller bättre kvalitét än den engelska talsyntesrösten.

Vår kommentar: Med internationella mått är svenska ett litet språk. Utbudet av svenska röster är därför betydligt mindre än för engelska röster och forskning kring talsyntes rör oftast engelska röster. Vi bevakar marknaden och använder talsyntesröster av den högsta kvalitet som erbjuds på svenska. Vår nuvarande svenska röst valdes ut bland annat för att kunna uttala engelska språkljud, något som svenska talsyntesröster ofta inte är så duktiga på. Vid produktion av en bok med talsyntes lägger vi dessutom till korrekt uttal av de vanligast förekommande ord som är okända för talsyntesen. Det pågår just nu ett utvecklingsarbete för att driftsätta en uppdaterad version av talsyntesrösterna samt ett nytt systemstöd för förbättrade uttal i svårare texter. 

13. Inläsningsförslag ska gå att lämna till MTM utan omväg via lokala bibliotek.

Vår kommentar: Vi är måna om att utveckla kontaktytorna med våra läsare och tar med oss det här förslaget till framtida utvecklingsarbete. 

Samtidigt är samarbetet med biblioteken en viktig del i vårt uppdrag och ett fundament för vår verksamhet, i enlighet med den svenska talboksmodellen. Biblioteken hjälper till att samordna inläsningsförslagen så att vi inte får en ohanterlig mängd förslag på samma titel eller på böcker som redan är i produktion. De hjälper oss också att komplettera förslagen med de uppgifter om titeln som vi behöver för att behandla förslaget så snabbt och effektivt som möjligt. 

Vid dialog med det lokala biblioteket kan en läsare också få en mer personlig och anpassad service, till exempel lästips på andra böcker som kanske kan passa när en särskild titel inte finns tillgänglig. 

Under 2021 tog vi emot cirka 4000 förslag på titlar – detta efter att biblioteken sorterat bort dubbletter. 


Publicerad: 2022-03-30
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)