MTM:s generaldirektör Magnus Larsson skriver på Deklarationen för en stark demokrati. Han sitter vid ett skrivbord med en penna i handen och ler in i kameran.
MTM:s generaldirektör Magnus Larsson undertecknar Deklaration för en stark demokrati. Foto: Myndigheten för tillgängliga medier.

MTM undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 5 juli undertecknar vi på MTM Deklaration för en stark demokrati. I år är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige och deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar ställning och arbetar för att stärka demokratin.

MTM är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig läsning som också producerar och tillhandahåller litteratur, nyheter och samhällsinformation i tillgängliga format för personer med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text. Vår ordinarie verksamhet underlättar alltså för medborgare att läsa på lika villkor, vilket är en förutsättning för en demokrati som inkluderar alla.

Utöver den ordinarie verksamheten åtar vi oss nu, i och med undertecknandet av deklarationen, att ytterligare bidra till att stärka demokratin genom följande aktiviteter.

  • Under jubileumsåret 2021 kommer demokrati att vara ett återkommande tema i nyhetstidningen 8 Sidor och på tidningens webbplats. Tidningen har bland annat som syfte att rusta läsare i behov av lättläst svenska så att de i högre utsträckning ska kunna delta i det demokratiska samtalet.
  • Redaktionen för 8 Sidor driver också webbplatsen ”Alla väljare”, med nyheter om politik på lättläst svenska, där temat under året också kretsar kring demokratin, dess historia och dess utmaningar i Sverige idag. Läsarna kan också ställa frågor om politik och demokrati, som besvaras i artiklar på webbplatsen.
  • Även i årets första nummer av tidningen Läsliv kommer demokrati att vara ett tema.
  • Under 2021 startar vi ett projekt för att i samverkan med andra aktörer samla kunskap kring våra målgrupper och deras möjligheter att tillgodogöra sig läsning i livets olika situationer och skeenden. Satsningen ger mer samordnad kunskap om läsarnas olika förutsättningar och behov och målsättningen är en gemensam plattform för forskare, civilsamhälle och offentlig sektor kring tillgänglig läsning.
  • LL-förlaget ger under året ut boken ”Det är vi som bestämmer” på temat demokrati. Boken ges ut på två olika lättlästnivåer.
  • Under 2021 fördjupar vi också arbetet med samhällsinformation i tillgängliga format. Fördjupningen görs för att bidra till allas rätt till information från det offentliga, vilken är en grundsten för demokratin. Arbetet utgår från uppdraget att främja andra myndigheters arbete med tillgänglig samhällsinformation och att tillhandahålla kompletterande samhällsinformation i tillgängliga format. Ett exempel på kompletterande information är de punktskriftsutskick som MTM gjort under pandemin med information från webbplatsen krisinformation.se.
  • Utöver dessa åtaganden har vi också i regleringsbrevet ett särskilt uppdrag från regeringen kring Agenda 2030 och genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. 

Vi har samlat arbetet med Demokratin 100 år på en särskild del av webbplatsen mtm.se, med inspiration, information och bok- och filmtips för olika målgrupper.

Läs mer om Kommittén Demokrati 100 år och Deklaration för en stark demokrati här (öppnas i nytt fönster)


Publicerad: 2021-07-05
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)