Om dagstidningen som taltidning i Kulturnytt P1

Dagstidningen som taltidning uppmärksammas idag, tisdag, i ett inslag i Kulturnytt i P1. Kulturnytt berättar att taltidningarna har tappat många läsare. Richard Stones, produktionschef på MTM, tror att det beror på att få vet om att taltidningen finns och hur den nya tekniken fungerar.

– Ja, men jag vill ju hålla mig up to date och veta vad som händer, både i politik, kultur, medicin, ja allting. Det är ju jätteviktigt, säger taltidningsläsaren Berit Selin i inslaget.

Richard Stones, produktionschef på MTM, tror att minskningen främst beror på att få faktiskt vet om att taltidningen finns och hur den nya tekniken fungerar. Per Hultengård på Tidningsutgivarna delar samma uppfattning:

– Det finns väldigt många som skulle kunna ha glädje av att ta del av tidningen på det här sättet och som förmodligen inte vet om det, säger han. 

Lyssna på inslaget i Kulturnytt

Varför har antalet prenumeranter minskat?

Antalet prenumeranter på dagstaltidningar har minskat sedan 2012. Anledningarna till detta är flera. Vid teknikövergången 2013-14 skedde en markant minskning som berodde på att MTM rensade bort inaktiva användare i registret. De flesta användare är gamla och därmed minskar antalet prenumerationer av naturliga skäl. Dessutom minskar tidningsläsandet generellt i landet och att det får effekt även på taltidningsläsandet. Glädjande är ändå att det hela tiden tillkommer nya prenumeranter och att antalet taltidningar har ökat sedan teknikskiftet.

Utveckling utifrån läsarnas villkor

Under de senaste åren har flera viktiga steg tagits för att utveckla dagstidningen som taltidning. Idag kan läsarna ta del av hela sin dagstidning, tidigare var det bara ett urval av artiklarna som lästes in. På så sätt kan taltidningsläsarna själva välja vad de vill läsa, och vad de inte vill läsa. Teknikutvecklingen har också lett till att läsarna får tidningen direkt på morgonen, samtidigt som papperstidningen kommer ut.

Eftersom läsarnas teknikvana varierar är det också viktigt att själva låta läsarna välja vilken utrustning de vill använda - en taltidningsspelare, en app eller via datorn. På mobilen eller surfplattan används appen Legimus, www.legimus.se.

De flesta dagstidningar finns som taltidning idag. MTM ansvarar för att omvandla papperstidningen till taltidning och se till att den går att läsa med olika typer av läsutrustning. Det är dagstidningarna själva som tar emot prenumerantförfrågan. Om man behöver låna en spelare får man göra det utan kostnad och då gör MTM ett kostnadsfritt hembesök där en instruktör visar hur spelaren fungerar. MTM erbjuder också via Taltidningshjälpen support för prenumeranter.

Ny app på gång

Nu står dagstidningen inför ytterligare ett viktigt utvecklingssteg. I höst lanseras nämligen en ny app. I den nya appen navigerar läsaren mer som i en vanlig tidning och den har ett bättre bildstöd. Appen riktar sig främst till personer som har nytta av att även se text och bild förutom stödet med uppläsning av text. Med den nya appen hoppas MTM kunna få större genomslag även bland yngre personer med läsnedsättning.

Tidningsläsningen minskar i samhället samtidigt som läsförmågan minskar. Med dagstidningar som taltidning vill MTM bidra till att fler kan ta del av nyheter på ett sätt som passar dem, inte bara äldre och personer med synnedsättning utan även t ex personer med dyslexi.

För fler frågor om dagstidningen som taltidning, kontakta Karin Husberg, pressansvarig MTM, telefon 076-540 28 18 eller e-post: karin.husberg@mtm.se.

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)